• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ là Người phát ngôn của Bộ

Giáo dục 10/01/2019 17:33

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những điểm mới trong Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ GDĐT mới ban hành hôm 08/01/2019.

Ngày 08/01, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo thay thế cho Quyết định số 832/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ GDĐT trước đó.

Theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định, bao gồm 3 chương, 9 Điều, với các nội dung: Chương I Quy định chung: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ; Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Chương II Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ; Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất; Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn; Trách nhiệm của các đơn vị trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Quy chế cũng bao gồm Chương III Tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ là Người phát ngôn của Bộ - Ảnh 1.

Theo Quy chế mới, Người phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của Bộ GDĐT gồm:

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Một đồng chí Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí (sau đây gọi là Người phát ngôn);

Bộ trưởng ủy quyền cho Thứ trưởng phát ngôn theo lĩnh vực được phân công phụ trách; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phát ngôn theo lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị (gọi là Người được ủy quyền phát ngôn).

Bộ trưởng ủy quyền cho các Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp cần làm rõ, giải trình thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị được giao cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời.

Văn bản cũng quy định hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Cụ thể bao gồm, tổ chức họp báo, đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn, gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo phóng viên; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu…

Định kỳ 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Trường hợp cần thiết, Bộ tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần. Văn phòng là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho báo chí.

Trong trường hợp đột xuất, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí.

Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có quyền và trách nhiệm: được nhân danh, đại diện cho Bộ GDĐT thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; có trách nhiệm từ chối không phát ngôn và cung cấp thông tin; và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Quỳnh Nga

NỔI BẬT TRANG CHỦ