• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thời sự 15/08/2020 08:25

(Tổ Quốc) - Ngày 14/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đến dự Đại hội.

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Bộ Xây dựng nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, qua đó đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Đoàn Chủ tịch Đại hội (ảnh: baoxaydung.com.vn)

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Xây dựng đã tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý Nhà nước ngành Xây dựng theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng, cấp giấy phép xây dựng; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách về quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị… theo quy hoạch và kế hoạch.

Nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; tăng cường kiểm soát việc đầu tư phát triển vật liệu xây dựng; tập trung thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực của Ngành; tích cực đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đẩy mạnh cổ phần hóa, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước...

Về công tác xây dựng đảng: Đảng ủy Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ triển khai học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 – 2025 (ảnh: baoxaydung.com.vn)

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và thực hiện có hiệu quả; tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Tại đại hội, các Đại biểu đã trình bày tham luận, bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu 05 Đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ