• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiền Giang tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa

Pháp luật 05/09/2020 07:05

(Tổ Quốc) - Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác bài trừ, tiêu hủy các văn hóa phẩm độc hại, chấp hành các quy định của pháp luật được thường xuyên thực hiện dưới nhiều hình thức

Thực hiện Công văn số 2041/BVHTTDL-PC ngày 02/6/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đánh giá tình hình thi hành Chỉ thị số 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tiền Giang đã có báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị trên.

Sau khi Chỉ thị số 814/CT-TTg được ban hành, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 814/TW và hướng dẫn của Bộ VHTTDL, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo 814 cấp tỉnh, trong đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn hóa - xã hội là Trưởng Ban Chỉ đạo, đại diện Lãnh đạo ngành VHTTDL là Phó Trưởng Ban thường trực. Ban Chỉ đạo 814 tỉnh đã triển khai văn bản kịp thời, nghiêm túc đến các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố.

Tiền Giang tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa - Ảnh 1.

Một tiết mục của đơn vị TX. Gò Công tại Hội thi Tiếng hát nông dân xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh - Ảnh minh họa - Nguồn: báo Ấp Bắc

Căn cứ Thông tri số 263/TT ngày 29/01/1996 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc hướng dẫn tổ chức lực lượng, quy trình kiểm tra, xử lý sai phạm trong quá trình thực hiện cuộc vận động về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội ở tỉnh, thành, quận, huyện, xã, phường; Sở Văn hóa - Thông tin tham mưu UBND tỉnh thành lập đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, thành phần gồm: Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Y tế. UBND cấp huyện, cấp xã thành lập Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện, cấp xã với thành phần các đơn vị tương ứng Đội kiểm tra liên ngành cấp tỉnh.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác bài trừ, tiêu hủy các văn hóa phẩm độc hại, chấp hành các quy định của pháp luật được thường xuyên thực hiện dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, áp phích, pano, xe loa trên đường phố), hệ thống phát thanh, xây dựng và biểu diễn các chương trình văn nghệ, các tiểu phẩm, kịch ngắn do Đội Thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin (nay là Trung tâm Văn hóa) thực hiện, tuyên truyền trước các buổi chiếu phim lưu động. Thông qua các hình thức và nội dung tuyên truyền, các tầng lớp nhân dân đã có ý thức trong việc bài trừ các văn hóa phẩm độc hại, hướng tới các hoạt động văn hóa lành mạnh.

Việc lưu hành phim, băng đĩa, sách báo và một số ấn phẩm văn hóa khác được cơ quan chức năng kiểm soát một cách chặt chẽ; tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với những hành vi lưu hành, kinh doanh các sản phẩm văn hóa không được phép lưu hành, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam; Từ năm 2016 đến nay, không phát sinh vụ việc lưu hành phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, báo, tranh, ảnh có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực.

Những năm qua, ngành VHTTDL Tiền Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, có chất lượng tốt, số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý. Chú trọng quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo quản lý, những cán bộ vừa có trình độ chuyên môn giỏi, kinh nghiệm và năng lực sáng tạo vừa có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, luôn tâm huyết, yêu nghề, gắn bó với đơn vị; đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cả về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn; gắn việc tuyển dụng, bố trí đội ngũ cán bộ với nhu cầu sử dụng, phù hợp với biên chế; áp dụng chính sách thu hút, giữ gìn và phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực. Vì vậy, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ văn hóa luôn giữ vững định hướng, góp phần xây dựng "phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Việc thực hiện Chỉ thị 814 từ năm 1995 cho đến năm 2008, tỉnh Tiền Giang vẫn thường xuyên duy trì hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 với sự đề xuất và chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở VHTTDL. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm 2008, do xác nhập ngành văn hóa thông tin thành văn hóa, thể thao và du lịch, Sở VHTTDL đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đội kiểm tra liên ngành VHTTDL. Đến năm 2015 thì thành lập Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch, môi trường và an ninh trật tự hoạt động cho đến nay.

Tại thời điểm ban hành Chỉ thị, trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn đất nước mới chuyển dịch cơ cấu từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN được 09 năm. Trong quá trình hoạt động của cơ cấu kinh tế thị trường, có một số loại hình dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề, ma túy, mại dâm. Vì vậy Chỉ thị số 814/CT-TTg được nghiên cứu, xây dựng và ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định và mang tính kịp thời tại thời điểm hiện tại, đất nước đang có sự chuyển biến rõ rệt về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó là sự phát triển mạnh về khoa học công nghệ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng, vận hành mô hình nhà nước pháp quyền XHCN, với hệ thống các đạo luật và văn bản hướng dẫn rộng khắp trên các lĩnh vực, thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, tạo ra hành lang pháp lý đảm bảo cho hoạt động quản lý xã hội. Với tốc độ phát triển xã hội và hệ thống pháp luật điều chỉnh tất cả các mối quan hệ xã hội như hiện nay thì một số nội dung trong Chỉ thị 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp hoặc đã có các văn bản quy phạm pháp luật mới điều chỉnh một cách rõ ràng, cụ thể hơn.

Năm 2020, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, du lịch và công tác gia đình, được tổ chức thiết thực, hiệu quả, lành mạnh, an toàn, đặc biệt tổ chức tốt các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Trong thời gian tới, tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô, đa dạng về nội dung, phương thức nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa Tiền Giang đến bạn bè quốc tế; tuyên truyền, quảng bá các di tích lịch sử - văn hóa, các lễ hội lớn của tỉnh đến với kiều bào và du khách quốc tế. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước con người Tiền Giang với bạn bè quốc tế; xây dựng tuyến du lịch liên kết, khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế du lịch Tiền Giang.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ