• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Tiền thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tăng thêm “90.000 đồng“

Kinh tế 05/06/2018 - 11:19

(Tổ Quốc) - Từ 1/7 chính thức tăng tiền thưởng đối với một loại các danh hiệu thi đua khen thưởng

Theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng, những cá nhân, tổ chức được khen thưởng sẽ được áp dụng mức khen thưởng mới từ ngày 1/7/2018 để phù hợp với mức lương cơ sở mới là 1.390.000 đồng/tháng.

Theo đó, Mức tiền thưởng cho danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở bằng 1,0 lần mức lương cơ sở, tương ứng 1.390.000 đồng, tăng 90.000 đồng so với quy định khi áp dụng mức lương cơ sở cũ.

Tương tự đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, số tiền thưởng bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, tương ứng với 6.255.000 đồng; Đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, số tiền thưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở, tương ứng với 5.560.000 đồng; Cuối cùng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở, tương ứng với 417.000 đồng là số tiền thưởng cho danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến.

Bảng tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua khen thưởng. Ảnh: Phùng Nguyên

 

Phùng Nguyên

Phùng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ