• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Giáo dục 12/11/2019 17:04

(Tổ Quốc) - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 424 ứng viên được xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019, so với danh sách 441 ứng viên được 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 hôm 22/10, có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn.

Trong 2 ngày 10-11/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tổ chức kỳ họp lần thứ 3 thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Ngày 11/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Theo đó, có 75 ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, trong đó có một trường hợp đạt chuẩn giáo sư theo hình thức đặc biệt, và 349 ứng viên được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư. Như vậy, so với danh sách 441 ứng viên được 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 hôm 22/10, có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn.

So với tổng số ứng viên đăng ký ban đầu tại các Hội đồng giáo sư cơ sở, tỉ lệ đạt là 58,48%, trong đó, tỉ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 63,02%, của phó giáo sư là 57,59%.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2019, có 98 hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên giáo sư, 606 ứng viên phó giáo sư.

Riêng Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh đề nghị 47 ứng viên nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên trước khi trình Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét, công nhận.

Chi tiết danh sách 424 ứng viên được HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019, cụ thể:

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 1.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 2.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 3.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 4.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 5.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 6.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 7.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 8.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 9.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 10.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 11.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 12.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 13.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 14.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 15.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 16.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 17.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 18.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 19.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 20.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 21.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 22.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 23.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 24.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 25.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 26.

Tiếp tục có 17 ứng viên không đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của HĐGSNN - Ảnh 27.

Phương Anh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ