• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Văn hoá 21/11/2019 07:58

(Tổ Quốc) - Cục Nghệ thuật biểu diễn – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đăng tải dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn để lấy ý kiến nhân dân

Đánh giá kết quả 06 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP còn một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực thi đòi hỏi phải xây dựng Nghị định mới quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Nghị định mới được thực hiện trên cơ sở kế thừa những quy định phù hợp tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Nghị định số 15/2016/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn quản lý.

Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn - Ảnh 1.

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nội dung Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn cuối tháng 10/2019. Ảnh: Hà An

Sau hội thảo lấy ý kiến chuyên gia được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, dự thảo Nghị định về nghệ thuật biểu diễn đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, chỉnh sửa và tiếp tục lấy ý kiến nhân dân rộng rãi nhằm đưa những quy định điều chỉnh hoạt động này theo kịp thực tiễn, tạo thành hành lang pháp lý, thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.

Dự thảo Nghị định gồm 06 chương 44 điều. Trong đó, Chương I (từ Điều 1 đến Điều 7) gồm những quy định chung. Chương II (từ Điều 8 đến Điều 22) quy định về đối tượng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, điều kiện kinh doanh biểu diễn nghệ thuật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh biểu diễn nghệ thuật; hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài; biện pháp tạm dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật; hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân và trực tuyến trên các hạ tầng cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực thông tin điện tử; tổ chức các cuộc thi và liên hoan biểu diễn nghệ thuật.

Chương III (từ Điều 23 đến Điều 32) quy định quy mô, số lượng tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; đối tượng tổ chức thi người đẹp, người mẫu; điều kiện tổ chức thi người đẹp, người mẫu; thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức thi người đẹp, người mẫu và điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp trong nước và quốc tế.

Chương IV (từ Điều 33 đến Điều 39) quy định quản lý đối với hoạt động lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật được phát hành trên thị trường theo hình thức nộp lưu chiểu, cụ thể: Đối tượng nộp lưu chiểu; thông tin trên bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật; thẩm quyền, trình tự và thủ tục nộp lưu chiểu và trách nhiệm của cơ quan nhận lưu chiểu; quản lý hoạt động lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật trên phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam.

Chương V (từ Điều 40 đến Điều 42) quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chương VI (từ Điều 43 đến Điều 44) quy định điều khoản thi hành Nghị định.

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (http://www.chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (https://bvhttdl.gov.vn/) trong thời gian 60 ngày./.

Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ