• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiểu ban Văn hóa UNESCO Việt Nam: Cần chú trọng công tác giám sát thực hiện công ước UNESCO

Văn hoá 11/01/2018 08:34

(Tổ Quốc) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn hóa, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp Tổng kết công tác năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2018 của Tiểu ban Văn hóa diễn ra chiều 10/1 tại Hà Nội.

Theo Báo cáo của Tiểu ban Văn hóa Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, trong năm 2017, Tiểu ban đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, Tiểu ban đã thực hiện tốt vai trò thành viên của Việt Nam tại Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước như: Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi một số quy định chồng chéo, chưa đồng bộ của pháp luật về xây dựng và đầu tư công với pháp luật về di sản văn hóa; Góp ý nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng (Quảng Bình); Phối hợp thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích trong các khu Di sản Thế giới, đồng thời đã tiến hành thẩm định hàng loạt dự án tu bổ, tôn tạo di tích, kiểm tra hoạt động xây dựng, bảo tồn, phát triển du lịch tại các khu Di sản Thế giới nhằm bảo vệ tính chân xác, giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn của các Di sản Thế giới.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì cuộc họp Tổng kết công tác năm 2017 của Tiểu ban Văn hóa (Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam)

Năm 2017, Tiểu ban Văn hóa cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể- Na Hang (Bắc Kạn- Tuyên Quang) và Vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà (Quảng Ninh- Hải Phòng) tới UNESCO đề nghị đưa vào Danh mục Dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản Thế giới.

Công tác phát huy giá trị các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam đã có bước tiến lớn trong việc tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách du lịch tới tham quan, nghiên cứu, mang lại hiệu quả to lớn trong việc giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với thế giới.

Đối với Công ước 1970 về các biện pháp cấm buôn bán, xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa; Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể; Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa… đều được Tiểu ban thực hiện tích cực và hiệu quả. Đặc biệt, Tiểu ban đã bảo vệ và trình UNESCO ghi danh Hồ sơ Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và chuyển Hát Xoan Phú Thọ từ Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại….

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi lắng nghe những ý kiến góp ý, đề xuất từ các thành viên của Tiểu ban, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá, trong năm 2017, Tiểu ban Văn hóa đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, trong đó có việc đề nghị UNESCO ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ và Hát Xoan Phú Thọ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương sự phối hợp, cố gắng của các Vụ, Cục, Ban Thư ký Tiểu ban đồng thời khẳng định, chính sự phối hợp tốt đã góp phần tạo được thành tích tốt của Tiểu ban Văn hóa trong năm qua.

Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2018, để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, Tiểu ban Văn hóa phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, giao người phụ trách thực hiện, thời gian hoàn thành… Đặc biệt, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên yêu cầu, trong năm 2018, Tiểu ban Văn hóa cần phát huy hơn nữa vai trò đánh giá, kiểm tra, giám sát, cảnh báo đối với các địa phương đang sở hữu di sản thế giới trong việc thực hiện cam kết của các Công ước.

Thứ trưởng giao Cục Hợp tác quốc tế làm đầu mối phối hợp với các đơn vị, Cục, Vụ liên quan để hoàn thiện báo cáo công tác năm 2017 của Tiểu ban Văn hóa gửi Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện để báo cáo./.

Tin, ảnh: Dạ Minh

Dạ Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ