• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"

Văn hoá 09/04/2020 11:14

(Tổ Quốc) - Ninh Thuận triển khai công tác gia đình năm 2020; Bình Thuận thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"; Quảng Ngãi và những kết quả ghi nhận trong thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020, định hướng đến năm 2030 là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: phunutoday.vn)

Ninh Thuận triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1133/KH-UBND ngày 07/4 về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh; Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội…

Các nội dung được triển khai thực hiện gồm: Tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (Khóa XI) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Nghị quyết 81/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư (Khóa XI) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Chương trình, Đề án: Phát huy giá trị mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2020; Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020…

Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trọng điểm trong dịp Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Triển khai thực hiện thí điểm Tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thu thập, báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định; Đẩy mạnh nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả tại cộng đồng về Mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc và Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương.

Bình Thuận thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"

Sở VHTTDL Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 749/KH-SVHTTDL ngày 07/4 về thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Đây là năm thứ hai Bình Thuận triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" với mục tiêu trọng tâm đặt vào vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu, thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình.

Triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (nguồn: quan8.hochiminhcity.gov.vn)

Theo Kế hoạch, nội dung triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2020 gồm: Đối với huyện Tuy Phong và thị xã La Gi, tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí tại địa bàn xã/phường thí điểm (tập trung tuyên truyền vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình) thông qua các hình thực tuyên truyền trên đài phát thanh, tuyên truyền cổ động trực quan, hoặc sinh hoạt cộng đồng cho phù hợp với thực tế ở địa phương, đảm bảo hiệu quả cao; Tổ chức khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí; Tại các huyện, thành phố khác căn cứ nội dung Tài liệu hướng dẫn thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của Bộ VHTTDL đã phát hành, gửi các địa phương năm 2019 để nhân bản và tổ chức các hoạt động thí điểm tại các địa phương phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Quảng Ngãi hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từng bước đáp ứng nhau cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí, rèn luyện thể lực của người dân

Sở VHTTDL Quảng Ngãi đã có báo cáo trình Bộ VHTTDL về kết quả thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo báo cáo, hiện nay hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao do Ngành Văn hóa, Thể thao phụ trách bao gồm: 01 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, 01 Bảo tàng tổng hợp tỉnh, 01 Thư viện tổng hợp, 01 Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, 01 Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh, 01 Sân vận động tỉnh. Toàn tỉnh có 13 Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện, thị xã, thành phố; có 97/184 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa – Thể thao hoặc Nhà văn hóa xã đạt tỷ lệ 52,71; có 907/957 thôn, tổ dân phố có Nhà Văn hóa, khu thể thao đạt tỷ lệ 94,77%.

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã hình thành và từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí, rèn luyện thể lực ngày càng cao của người dân. Cách thức tổ chức và hoạt động bước đầu đã có sự đổi mới, cơ sở vật chất được tăng cường.

Hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận dụng những quy chuẩn, quy chế về tổ chức các hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vào điều kiện thực tế ở từng địa phương, duy trì và phát huy chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư để tổ chức hoạt động, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng một phần nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới…

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ