• Đường dây nóng

  0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

 • Liên hệ quảng cáo

  091.358.6788

Tin tức, bài viết liên quan về: tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Nhân lên những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nhân lên những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh

  Văn hoá

  -

  22/05/2020 15:41

  Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong nhiều năm qua đã từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

 • Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Văn hoá

  -

  19/05/2020 08:18

  (Tổ Quốc) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người là hiện thân của khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

 • Chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  Chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  Văn hoá

  -

  18/05/2020 13:00

  (Tổ Quốc) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng: "Ở đời và làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức"(1) và Người đã không chỉ cống hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập dân tộc và tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam mà còn góp sức mình vào sự nghiệp giải phóng nhân loại bị áp bức, bất công trên toàn thế giới.

 • Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn!

  Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn!

  Văn hoá

  -

  18/05/2020 07:47

  Tư tưởng Hồ Chí Minh không những có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Việt Nam mà còn góp phần tích cực trong các bước tiến của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đây là nhân tố không thể thiếu trong tư duy và hành động của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn tới.

 • Ra mắt cuốn sách 'Hồ Chí Minh: Danh ngôn Tư tưởng - Đạo đức'

  Ra mắt cuốn sách 'Hồ Chí Minh: Danh ngôn Tư tưởng - Đạo đức'

  Văn hoá

  -

  17/05/2020 22:07

  Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); thiết thực triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nhà xuất bản Thông tấn thuộc TTXVN đã xuất bản và giới thiệu tới bạn đọc cả nước cuốn sách "Hồ Chí Minh: Danh ngôn Tư tưởng - Đạo đức".

 • Quan hệ dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Quan hệ dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Văn hoá

  -

  17/05/2020 07:12

  (Tổ Quốc) - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã căn cứ vào tình hình trong nước và quốc tế qua các thời kỳ và giai đoạn cách mạng khác nhau đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, xác định đường lối cách mạng và hoạch định, chỉ đạo chiến lược cách mạng một cách sáng tạo, hiệu quả.

 • Đường lối đối ngoại hòa bình và nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đường lối đối ngoại hòa bình và nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Văn hoá

  -

  16/05/2020 07:30

  (Tổ Quốc) - Nét đặc sắc trong quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa hòa bình được thể hiện từ rất sớm, trong quá trình hoạt động cách mạng của Người và gắn liền với giải phóng dân tộc.

 • Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ ở cơ sở

  Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ ở cơ sở

  Văn hoá

  -

  15/05/2020 07:26

  (Tổ Quốc) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: quyền lực của Nhà nước là của nhân dân, Nhà nước là của dân, do dân, vì dân.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nền hành chính vì dân phục vụ

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nền hành chính vì dân phục vụ

  Văn hoá

  -

  14/05/2020 16:45

  (Tổ Quốc) - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận trong lĩnh vực hành chính nhà nước mà Người còn là một kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính Nhà nước Việt Nam về tất cả các nhân tố cấu thành của nó như: Xây dựng thể chế tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức tác phong và lề lối làm việc, kỹ thuật hành chính và cơ chế vận hành, rèn luyện đạo đức, sửa đổi cách làm việc, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đảm bảo xây dựng một nền hành chính thực sự của dân, do dân và vì dân.

 • Lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân

  Lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân

  Văn hoá

  -

  12/05/2020 15:12

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn tâm niệm: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”...

Xem thêm