• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên Quang: Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở VHTTDL

Văn hoá 14/03/2020 07:08

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Tuyên Quang: Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở VHTTDL - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: luatvietphong.vn

Thông qua các hoạt động triển khai sẽ góp phần xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những nội dung chồng chéo, chưa đầy đủ trong thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Trong đó, năm 2020, tập trung theo dõi việc triển khai, thi hành các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

Các hoạt động sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai bao gồm: Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật; Theo dõi việc triển khai, thi hành các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Theo dõi việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ