• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tại 85 xã, phường, thị trấn của TP.Cần Thơ

Văn hoá 26/03/2020 16:22

(Tổ Quốc) - Triển khai thực hiện "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020"; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu và Sóc Trăng.
Triển khai tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tại 85 xã, phường thị trấn của thành phố Cần Thơ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: vinhomesthanglong.villas

Cần Thơ: Triển khai thực hiện "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020"

Sở VHTTDL Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 799/KH-SVHTTDL triển khai thực hiện "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020".

Kế hoạch nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các nội dung thực hiện gồm: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án; Duy trì, phát triển hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hướng dẫn lồng ghép trong các hoạt động tại cộng đồng; Xây dựng, nhân bản các tài liệu tuyên truyền, giáo dục; Lồng ghép trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 về công tác gia đình của ngành VHTTDL và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; Thực hiện việc kiểm tra, giám sát Đề án lồng ghép trong các hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất của địa phương để kịp thời rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp triển khai, thực hiện Đề án có hiệu quả.

Kế hoạch sẽ triển khai tại 85 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong năm 2020.

Bạc Liêu: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Từ các biện pháp triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của người dân về việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Cụ thể, trong việc cưới, những năm gần đây, đa số đám cưới đã được nhân dân tổ chức theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, văn minh và phù hợp với truyền thống của dân tộc. Việc đăng ký và trao giấy đăng kỳ kết hôn theo đúng luật. Hầu hết các đám cưới hiện nay chỉ tổ chức trong 01 ngày và giảm nhiều thủ tục, các đám cưới được tổ chức vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống dân tộc, điều kiện kinh tế gia đình,…không có tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh.

Về việc tang được tổ chức nhanh, gọn, trang trọng, đúng quy định và phù hợp với phong tục địa phương, từ đó đã hạn chế được một số hủ tục lạc hậu, đặc biệt là việc rải vàng mã trên đường đưa tang đã được thực hiện giảm dần và mang lại hiệu quả tích cực.

Sóc Trăng: Phổ biến kịp thời đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 272/KH-SVHTTDL thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm: Thực hiện công tác phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với thực tế, theo từng đối tượng, bám sát nhiệm vụ chính trị, và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Phổ biến kịp thời đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2020 thiết thực, có trọng tâm gắn với thực hiện các nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra, phối hợp kiểm tra, kiến nghị việc xử lý quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ