• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa tại Cao Bằng ngày càng tăng

Văn hoá 22/05/2020 10:34

(Tổ Quốc) - Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa hàng năm tại Cao Bằng ngày càng tăng; Lai Châu tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới và trong lĩnh vực tôn giáo; Bắc Kạn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Cao Bằng: Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa hàng năm ngày càng tăng

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư, việc xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được chú trọng; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được nâng lên rõ rệt, đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Các ngành, các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện lồng ghép công tác gia đình với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị.

Việc giáo dục, truyền thông về gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ phòng chống bạo lực gia đình được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa tại Cao Bằng ngày càng tăng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: giadinhvatreem.vn

Bên cạnh đó, tỷ lệ gia đình văn hóa cũng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2005, toàn tỉnh có 59% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, đến hết năm 2019 có 84,7% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Lai Châu: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới và trong lĩnh vực tôn giáo

Sở VHTTDL đã có văn bản số 843/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 22/5/2020 về việc tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới và trong lĩnh vực tôn giáo. 

Theo đó, Sở VHTTDL yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức tôn giáo trực thuộc, điểm nhóm, nhóm hộ, chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn chấp hành tốt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp, các ngành và chỉ dẫn của tổ chức tôn giáo Trung ương trong công tác phòng, chống dịch Covid19; tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống Covid-19; đối với các hoạt động tôn giáo tập trung đông người phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; thực hiện các biện pháp khử khuẩn tại các điểm sinh hoạt, cơ sở thờ tự bảo đảm thông thoáng vệ sinh.

Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo thông tin, tuyên truyền trên các địa chỉ Websibte của địa phương về các địa điểm, khu du lịch, trên địa bàn tỉnh gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình dịch ở địa phương để đẩy mạnh việc thu hút khách du lịch nội địa gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam".

Tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đã đề ra. Chủ động nắm bắt thông tin, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 theo quy định; tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng, chống Covid19 trong tình hình mới gắn với tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Bắc Kạn: Triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

UBND tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

Các nội dung triển khai bao gồm: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình; Tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông; Tổ chức thống kê số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Kiểm tra, giám sát về phòng, chống bạo lực gia đình.

Các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định hiện hành.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ