• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ý kiến chỉ đạo xây dựng Dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại di tích Lũy Pháo Đài, tỉnh Tiền Giang.

19/03/2016 09:02

(Cinet)- Văn bản số 857/BVHTTDL – DSVH ngày 17/3 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang về việc xây dựng Dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại di tích Lũy Pháo Đài, tỉnh Tiền Giang.

Di tích Lũy Pháo Đài, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Internet)

(Cinet)- Văn bản số 857/BVHTTDL – DSVH ngày 17/3 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang về việc xây dựng Dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại di tích Lũy Pháo Đài, tỉnh Tiền Giang.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1244/SVHTTDL- DT ngày 04 tháng 11 năm 2015 và Công văn số 133/SVHTTDL-DT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đề nghị thỏa thuận Dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại di tích Lũy Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang (kèm hồ sơ Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Dự án Khu du lich sinh thái nghỉ dưỡng đươc đề xuất có vi trí nằm trong khu vực bảo vệ I, II và III di tích lịch sử Lũy pháo đài của nghĩa quân Trương Định tại xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang (theo bản quy định khu vực bảo vệ được lập kèm theo Quyết định công nhận di tích 112-VH/QĐ ngày 15 tháng 6 năm 1987 của Bộ Văn hóa). Tuy nhiên, Dự án này chưa làm rõ phương án tu bố, tôn tạo di tích. Theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang lập hoặc hướng dẫn chủ đầu tư lập dự án tu bổ, tôn tạo đối với các di tích gốc trình Bộ Văn hóa, Thế thao và du lịch thỏa thuận.

2. Do di tích Lũy Pháo Đài được xếp hạng từ năm 1987, biên bản khoanh vùng bảo vệ di tích được làm vào thời điêm đó chưa chính xác, vì vậy, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ và khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định tại Thông tư số 09/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thẳng cảnh.

3. Nội dung xây mới các công trình dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí: Vị trí xây dựng cần nằm ngoài khu vực bảo vệ của di tích. Nghiên cứu, lựa chọn xây dựng các công trình này tại phần đất phía Đông di tích Lũy Pháo Đài (giáp với sông Cửa Tiếu và kênh Vàm Khém). Hồ sơ Dự án cần làm rõ quy mô xây dựng các công trình (diện tích mặt bằng, chiều cao...), bố sung ảnh hiện trạng khu vực xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại di tích Lũy Pháo Đài để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với chủ đầu tư để điều chỉnh, bổ sung theo những nội dung nêu trên.

CN

NỔI BẬT TRANG CHỦ