• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban hành định mức kinh phí khi công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống

Văn hoá 15/04/2020 16:21

(Tổ Quốc) - Ban hành định mức kinh phí khi công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống"; Hướng dẫn thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020; Tăng cường tuyên truyền các cuộc thi về phòng chống HIV/AIDS... là những thông tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam.

Ban hành định mức kinh phí khi công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống - Ảnh 1.

Làng Chuông làm nón. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Du lịch)

Hà Nội: Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành định mức kinh phí khi công nhận danh hiệu: "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội.

Theo định mức hỗ trợ kinh phí đối với Làng được công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống" sẽ được hỗ trợ 12 triệu đồng. Đối với Làng được công nhận danh hiệu "Làng nghề", "Nghề truyền thống" được hỗ trợ 6 triệu.

Việc xét công nhận danh hiệu: "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.

Theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP, được công nhận Nghề truyền thống phải đạt cả 03 tiêu chí: Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm và hiện đang tiếp tục phát triển tính đến thời điểm đề nghị công nhận; Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc; Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề.

Tiêu chí công nhận Làng nghề: Có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các hoạt động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4 Nghị định; Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận; Đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với Làng nghề truyền thống phải đạt tiêu chí làng nghề quy định tại khoản 3 Điều này và có ít nhất một nghề truyền thống theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Hưng Yên: Mới đây, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên có văn bản Hướng dẫn thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác văn hóa, văn nghệ, thông qua đó giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nhân cách con người Hưng Yên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, đối với quản lý và tổ chức lễ hội nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Chú trọng các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội; bố trí không gian lễ hội hợp lý, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan.

Ban Tuyên giao tỉnh ủy giao Sở VHTTDL chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, đơn vị.

Hà Nam: Theo Báo cáo, trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời biên soạn tài liệu, khẩu hiệu tuyên truyền, giáo dục gửi về cơ sở, tăng cường tuyên truyền các cuộc thi về phòng chống HIV/AIDS của TW, của tỉnh phát động.

Bên cạnh việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và thông tin các huyện thành phố, Sở còn tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức các cuộc trao đổi, hội nghị, tọa đàm về công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS. Gắn nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn khu dân cư.

Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các Đội thông tin lưu động, truyền thông trực tiếp bằng hình thức sân khấu hóa, các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ gia đình văn hóa. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc gắn với tuyên truyền thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, "xóa đói, giảm nghèo" của địa phương. Phối hợp với các ngành liên quan Công an, Giáo dục và đào tạo, tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức các hoạt động ngoại khóa như giao lưu văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền cổ động trực quan trong toàn tỉnh...

Thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trong lĩnh vực du lịch, Sở thực hiện Quyết định số 2859/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010-2015; Thông tư liên tịch số 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH ngày 30/9/2013 của Bộ Y tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Từ năm 2011 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lồng ghép, triển khai tuyên truyền về công tác phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS cho các cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ sở lưu trú du lịch tại các hội nghị, các lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở tổ chức góp phần nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và khách sử dụng các dịch vụ lưu trú về mục tiêu và lợi ích của chương trình bao cao su nhằm khuyến khích cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ trong các cơ sở lưu trú tham gia thực hiện việc cung cấp bao cao su miễn phí...

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ