• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bản tổng hợp ý kiến góp ý về đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2022/NĐ-CP, bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 131/2022/NĐ-CP

Pháp luật 19/06/2024 11:52

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Pháp chế đã dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ, bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh đồng thời lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trên cơ sở góp ý của cơ quan, tổ chức có liên quan, Vụ Pháp chế xây dựng Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về đề nghị xây dựng Nghị định, đồng thời hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Nghị định, báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Xem chi tiết các văn bản tại link dưới đây:

>>> Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về đề nghị xây dựng Nghị định

>>> Báo cáo số 152/BC-BVHTTDL tổng kết thi hành Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ

>>> Tờ trình số 160/TTr-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2024

NỔI BẬT TRANG CHỦ