• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Văn hoá 31/07/2019 08:39

(Tổ Quốc) - Ngày 30/7, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 1752/KH-UBND bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

6f6b41cb3be2260c99b27bee0d34c6aa_1

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Công thương

Kế hoạch nhằm bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu "di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu" góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Từ đó đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc.

Kế hoạch sẽ thực hiện qua 2 giai đoạn: Giai đoạn I (2019 - 2025): Sưu tầm trang phục truyền thống điển hình của dân tộc Khmer và Hoa trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, quảng bá phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" 19/4 hàng năm, kết hợp với triển lãm chuyên đề hình ảnh và hiện vật văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang; Tham gia lớp tập huấn truyền dạy kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục các dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập và Cách mạng công nghệ 4.0; Tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện mặc trang phục truyền thống của các dân tộc tại các điểm Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn II (2026 - 2030): Thực hiện phim tư liệu "Bảo tồn văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống điển hình của dân tộc Khmer, Hoa trên địa bàn tỉnh"; Xây dựng mô hình trưng bày, giới thiệu trang phục truyền thống dân tộc Khmer và Hoa thuộc tỉnh; Tham gia Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang; Tiếp tục tổ chức triển lãm di sản văn hóa các dân tộc hưởng ứng "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" 19/4 hàng năm; Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích 100% học sinh Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn Tỉnh mặc trang phục truyền thống 01 ngày/tháng và vào các dịp lễ, tết, ngày hội của dân tộc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ