• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo)

Giáo dục 01/04/2021 16:10

(Tổ Quốc) - Ngày 01/4, Bộ GDĐT tiếp tục công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 các môn thi của bài thi môn Ngoại ngữ, và môn thi thành phần Giáo dục công dân của bài thi Khoa học xã hội.

Cụ thể, thí sinh có thể tham khảo đề thi tham khảo Bài thi Ngoại ngữ với 7 môn thi Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Hàn.

Môn thi thành phần Tiếng Anh

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 1.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 2.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 3.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 4.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 5.

Môn thi thành phần Tiếng Đức

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 6.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 7.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 8.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 9.

Môn thi thành phần Tiếng Nga

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 10.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 11.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 12.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 13.

Môn thi thành phần Tiếng Nhật

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 14.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 15.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 16.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 17.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 18.

Môn thi thành phần Tiếng Pháp

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 19.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 20.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 21.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 22.

Môn thi thành phần Tiếng Trung

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 23.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 24.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 25.

Môn thi thành phần Tiếng Hàn

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 26.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 27.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 28.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 29.

Bài thi Khoa học xã hội - môn thi thành phần Giáo dục công dân:

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 30.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 31.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 32.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 (tiếp theo) - Ảnh 33.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ