• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

(Tổ Quốc) - Ngày 30/6/2020, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 1805/QĐ-BVHTTDL về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ  - Ảnh 1.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đnag có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020. Thực hiện cắt giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, Thông tư của Bộ trưởng, ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Nhiệm vụ chung giai đoạn từ 2020-2025 tập trung vào triển khai việc phổ biến, tuyên truyền quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; Đề xuất xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không hợp lý theo các yệu cầu tại Chương trình; Hoàn thành thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm soát kiểm tra định kỳ thủ tục hành chính nhằm bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục, điều kiện bất hợp lý, không còn cần thiết tạo môi trường thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch; Rà soát các thủ tục, điều kiện thành lập đối với các dự án đầu tư kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch…

Trong đó, việc đề xuất xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không hợp lý theo các yệu cầu tại Chương trình được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2020-2025.

Đối với kế hoạch năm 2020, Bộ VHTTDL tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng làm tiền đề cho các năm tiêp theo bao gồm: Phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ trên tất cả các lĩnh vực vào phần mềm thống kê, rà soát. Đồng thời, rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Xem toàn văn văn bản tại đây

Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ