• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

(Tổ Quốc) - Ngày 28/7/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2096/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành điện ảnh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại sau 14 năm thi hành Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009, tạo cơ sở pháp lý phù hợp để ngành điện ảnh phát triển trở thành ngành công nghiệp điện ảnh, hội nhập quốc tế.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) - Ảnh 1.

Trước đó, năm 2019, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị- Hội thảo Lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) khu vực phía Bắc.

Các nội dung triển khai bao gồm: Thành lập Ban Soạn thảo dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Xây dựng kế hoạch soạn thảo dự án, Thành lập Tổ Biên tập dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Tổ chức xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), Khảo sát trong nước, Biên dịch Luật một số nước có điều kiện phát triển điện ảnh tương thích; Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), Đăng tải dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân; Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tại miền Bắc và miền Nam lấy ý kiến đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật; Khảo sát nước ngoài học tập kinh nghiệm; Tổng hợp, nghiên cứu giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và kinh nghiệm của nước ngoài; Hoàn thiện hồ sơ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp thẩm định; Thẩm định dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định; Trình Chính phủ dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Tiếp thu ý kiến của Chính phủ; Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội; Gửi dự án đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến, đồng thời gửi đến các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra; Trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Quốc hội xem xét, thông qua.

Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch bảo đảm chất lượng.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ