• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ 04 di tích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4317/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với các công trình di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ 04 di tích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 1.

Di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long. Nguồn: wikipedia

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ 03 di tích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: Tu sửa mái, sơn tường Chánh điện và Võ quy di tích Công Thần miếu (phường 5, thành phố Vĩnh Long); tu sửa mái, tường Từ đường và mái nhà lá trung quân, cải tạo bia ghi sự kiện và hệ thống điện di tích Khu lưu niệm đồng chí Phạm Hùng (xã Long Phước, huyện Long Hồ); tu sửa mái, lan can, ván sàn Văn Xương các di tích Văn Thánh miếu (phường 4, thành phố Vĩnh Long).

Bộ VHTTDL cũng lưu ý: Không hạ giải hoàn toàn các hạng mục, chỉ hạ giải cục bộ các cấu kiện, thành phần kiến trúc cần tu sửa và có giải pháp gia cố, gia cường đảm bảo việc bảo vệ yếu tố gốc cấu thành di tích.

Bên cạnh đó, hồ sơ cần bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng các hạng mục được tu bổ, tôn tạo của di tích Khu lưu niệm đồng chí Phạm Hùng và căn cứ pháp lý về di sản văn hóa, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích của 03 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, bao gồm: Luật di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Đối với việc nâng cấp, mở rộng Đông Lang di tích Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang (là hạng mục gốc của di tích): Đề nghị lập thành hồ sơ Dự án, trình Bộ VHTTDL xem xét, thẩm định theo quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12//2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

>>> Chi tiết văn bản tại đây./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ