• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL tổng kết công tác năm 2023: Lĩnh vực văn hóa, gia đình đạt nhiều thành tựu quan trọng

Văn hoá 03/01/2024 10:40

(Tổ Quốc) - Sáng 3/1, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với chủ đề: "Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bộ VHTTDL tổng kết công tác năm 2023: Lĩnh vực văn hóa, gia đình đạt nhiều thành tựu quan trọng - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, ngành đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Theo đó, về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa: Xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Nghị định quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 07 Thông tư; Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng giai đoạn 2023-2026. Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới; Việt Nam đã trúng cử 01/21 thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027; Chuyển giao thành công Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" tại Paris về Việt Nam... Phối hợp với địa phương, tổ chức thực hiện thành công nhiều hoạt động lớn...

Hướng dẫn địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực di sản. Tổ chức các hội thảo, các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn ngành di sản văn hóa cho đội ngũ làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở các lĩnh vực Bảo tàng, Di tích, Di sản văn hóa phi vật thể và Di sản tư liệu. Tham gia các cuộc họp của các tổ chức quốc tế về lĩnh vực di sản…

Về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Trình Chính phủ: Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu". Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường...

Bộ cũng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc; tổ chức các cuộc triển lãm lưu động; lớp bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023... Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được các địa phương triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực...

Đối với nhiệm vụ xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Xây dựng 02 Thông tư; Kế hoạch của Bộ VHTTDL giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, năm 2023; Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới. Đồng thời ban hành nhiều văn bản; ký kết các chương trình hợp tác phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Bộ VHTTDL tổng kết công tác năm 2023: Lĩnh vực văn hóa, gia đình đạt nhiều thành tựu quan trọng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 tại Hội nghị

Trong công tác thư viện, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân vùng trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045". Xây dựng 07 Thông tư. Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện. Tổ chức các liên hoan, tập huấn về phát triển văn hóa đọc... Hiện nay, cả nước có 63 thư viện cấp tỉnh, 665 thư viện cấp huyện, 2.510 thư viện cấp xã và hàng nghìn phòng đọc, tủ sách, không gian đọc tại cơ sở.

Lĩnh vực điện ảnh, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức thành công Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII. Hoàn thiện thể chế, triển khai Đề án thu thập dữ liệu thống kê ngành Điện ảnh - giai đoạn 3. Tổ chức nhiều đợt chiếu phim nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, cấp giấy phép tổ chức các liên hoan phim...

Về nghệ thuật biểu diễn, Bộ đã trình Chính phủ Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định về "một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công lập"; Xây dựng Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định về hoạt động văn học; Xây dựng 02 Chương trình nghệ thuật thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các sản phẩm văn hóa của Việt Nam có giá trị về nghệ thuật và tư tưởng. Tổ chức kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và văn học năm 2023, hoạt động tổ chức các cuộc thi người đẹp. Chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện lớn của đất nước. Tổ chức trại sáng tác dành cho các tác giả có đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" năm 2023 và 10 cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp...

Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm: Bộ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Hoàn thiện Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thi liên hoan, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị...

Trong nhiệm vụ bảo vệ bản quyền tác giả và các quyền liên quan, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Hoàn thiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức nhiều hoạt động liên quan tới nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa...

Đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình: Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng các Thông tư liên quan tới lĩnh vực gia đình.../.


Hồng Hà- ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ