• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chỉ số cải cách hành chính của Sở TNMT Hà Nội vẫn còn thấp

Công nghệ 18/05/2023 15:53

(Tổ Quốc) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, qua trao đổi cho thấy công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên thực tế cho thấy chỉ số cải cách hành chính của Sở vẫn còn thấp

Chỉ số cải cách hành chính của Sở TNMT Hà Nội vẫn còn thấp - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 18/5, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị.

Chưa có cán bộ chuyên trách để làm công tác chuyển đổi số

Báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nêu rõ, hàng năm đơn vị đã ban hành kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. 

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của Sở năm 2022 được tăng 2 bậc so với năm 2021; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công (SIPAS) của Sở tăng 7 bậc so với năm 2021.

Trong việc xây dựng quy chế, quy trình nội bộ giải quyết công việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đất đai theo hướng cải cách quy trình, thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn 12 ngày (giảm 3 ngày); thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn 14 ngày... 

Đối với việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động điều hành nội bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã áp dụng hình thức gửi văn bản và giấy mời theo hệ thống thư điện tử (hệ thống hoạt động trong nội bộ cơ quan đạt 100% truyền nhận văn bản qua mạng). 

Việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử bước đầu được thực hiện, hình thành phương thức làm việc mới hiện đại, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí. Sở đã triển khai thực hiện phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp, xây dựng và cung cấp 6 dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Sở.

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể nhưng việc thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số vần còn một số tồn tại như việc xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của Thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dẫn đến nhiều hồ sơ trực tuyến hiện nay đều do công chức làm thay cho người dân khi đến nộp hồ sơ; việc triển khai trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chưa được người dân sử dụng do hồ sơ về đất đai (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có giá trị lớn, người dân chưa tin tưởng để giao cho đơn vị bưu chính.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin, chưa có cán bộ chuyên trách để làm công tác chuyển đổi số...

Chỉ số cải cách hành chính vẫn còn thấp

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin, làm rõ về các nội dung còn hạn chế, tồn tại như: Sở đã có biện pháp gì để cải thiện chỉ số cải cách hành chính còn thấp; việc liên thông với các sở ngành trong ứng dụng công nghệ, dữ liệu, đặc biệt là quản lý dữ liệu đất đai; giải pháp để cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, đẩy mạnh giao dịch trực tuyến,…

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, năm 2023 đơn vị đưa ra một số giải pháp, trong đó tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động; xác định rõ trách nhiệm cá nhân của trưởng phòng, đơn vị đối với kết quả và nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở.

Đồng thời, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng, đặc biệt trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý công việc qua hệ thống thông tin báo cáo và hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của thành phố.

Triển khai hiệu quả mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại của Sở; thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết công việc. Cùng đó, tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa tập huấn nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng do Thành phố triển khai; tập huấn lại kỹ năng cho cán bộ ở bộ phận Một cửa, tiếp công dân, trả lời đơn thư kiến nghị của công dân để cải thiện hình ảnh của cán bộ đối với công dân...

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, qua trao đổi cho thấy công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được quan tâm, chú trọng, góp phần tích cực trong giải quyết các nhiệm vụ của Sở. 

Tuy nhiên thực tế cho thấy chỉ số cải cách hành chính của Sở vẫn còn thấp, vì vậy Sở cần rà soát, đánh giá lại việc phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện; công tác kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; chỉ số hài lòng của người dân; đánh giá cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ./.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ