• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Chia sẻ kinh nghiệm để phát triển mạng lưới Thành phố sáng tạo Việt Nam

Văn hoá 21/12/2021 21:08

(Tổ Quốc) - Chiều 21/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức với sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO Hà Nội và Hội đồng Anh.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu là các địa phương: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Lâm Đồng… Tham dự hội thảo có lãnh đạo các sở văn hoá, các chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các hiệp hội, các thành phố tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Chia sẻ kinh nghiệm để phát triển mạng lưới Thành phố sáng tạo Việt Nam - Ảnh 1.

Hội thảo phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức với sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO Hà Nội và Hội đồng Anh

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Kế hoạch xây dựng Đề án Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam tham gia vào mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được Chính phủ giao chủ trì thực hiện.

Theo Kế hoạch, Đề án sẽ tập trung nghiên cứu tiềm năng, lợi thế về sáng tạo vì sự phát triển bền vững của một số thành phố của Việt Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hạ Long, Hội An, Đà Lạt và Vũng Tàu, từ đó đánh giá tổng hợp tính khả thi của việc hình thành mạng lưới thành phố sáng tạo của Việt Nam nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo của UNESCO.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) cho biết, Mạng lưới "Các Thành phố sáng tạo UNESCO" được thành lập năm 2004, hiện có 246 thành phố thành viên, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành phố được vinh danh với việc lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững.

Tại Đông Nam Á, có hơn 10 thành phố sáng tạo, chủ yếu trong lĩnh vực thủ công nghiệp, thiết kế và Hà Nội- Thủ đô của Việt Nam vinh dự gia nhập mạng lưới sáng tạo vào tháng 10/2019. Danh hiệu này tạo nên sinh lực mới cho đời sống văn hóa nghệ thuật của Thủ đô và Hà Nội là đầu tầu, hình mẫu cho các thành phố trên cả nước.

Việt Nam tham gia Công ước UNESCO về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa từ năm 2007. Kể từ đó đến nay, Công ước là công cụ pháp lý quan trọng để Đảng, Nhà nước Việt Nam ban hành và thực thi hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách về thúc đẩy tự do sáng tạo và biểu đạt trong văn hóa, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với vai trò và vị trí của công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chia sẻ kinh nghiệm để phát triển mạng lưới Thành phố sáng tạo Việt Nam - Ảnh 2.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến tới nhiều điểm cầu

Trên tinh thần của Công ước, Ban Chấp hành trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, theo đó đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng và hoàn thiện thị trường văn hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của các sản phẩm và dịch vụ văn hóa trong việc xây dựng và phát triển văn hóa ở Việt Nam. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Chính phủ đã xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tạo cơ sở cho các địa phương và bộ ngành của Việt Nam xây dựng và triển khai kế hoạch hành động riêng cho phát triển văn hóa thuộc địa phương/lĩnh vực của mình.

Bên cạnh đó, ngày 22 tháng 3 năm 2018 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2020 về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết trên của Bộ Chính trị, đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2844/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2020 giao nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 124/NQ-CP, trong đó giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng "Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO".

Hiện nay, Việt Nam có một số thành phố, đô thị như Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Hạ Long, Vũng Tàu, Đà Lạt có tiềm năng phát huy sáng tạo để phát triển bền vững và có khả năng tham gia vào mạng lưới.

Chia sẻ kinh nghiệm để phát triển mạng lưới Thành phố sáng tạo Việt Nam - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, tư vấn lựa chọn lĩnh vực, hạng mục, thế mạnh để xây dựng hồ sơ thành phố sáng tạo, cũng như đánh giá tiềm năng, lợi thế về sáng tạo và tính khả thi của việc hình thành mạng lưới thành phố sáng tạo của Việt Nam nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ ý kiến: Các thành phố tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO là xu hướng phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, các thành phố cần lựa chọn lĩnh vực thế mạnh, hạng mục cụ thể để xây dựng hồ sơ thành phố sáng tạo. Đây sẽ là yếu tố dẫn dắt thành phố phát triển trong thời gian tới cũng như việc xây dựng nên thương hiệu thành phố sẽ làm thay đổi hoàn toàn tư duy phát triển của một thành phố.

Tham gia ý kiến tại hội thảo, bà Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh đánh giá: Với lực lượng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh tập trung khá lớn, lượng công chúng đông, lượng phim điện ảnh sản xuất hàng năm lớn, nền tảng khoa học kỹ thuật và lực lượng sáng tác dồi dào, doanh số chiếm 70% doanh thu điện ảnh… thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế, tiềm năng để trở thành thành phố điện ảnh của Việt Nam, sớm gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ