• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Chính phủ giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp đến hết năm 2023

Du lịch 29/10/2021 08:42

(Tổ Quốc) - Ngày 28/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung điều 14 của Nghị Định 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo đó, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ được giảm 80% đến hết năm 2023.

Cụ thể, nội dung Nghị định 94/2021/NĐ-CP vừa được ban hành nêu rõ việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 điều 14 của Nghị Định 168/2017/NĐ-CP Ngày 31/12/2017 như sau:

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20 triệu đồng (mức chưa giảm là 100 triệu đồng).

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 50 triệu đồng (mức chưa giảm là 250 triệu đồng);

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài là 100 triệu đồng (mức chưa giảm là 500 triệu đồng);

Mức kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 100 triệu đồng (mức chưa giảm là 500 triệu đồng).

Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này.

Chính phủ giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp đến hết năm 2023 - Ảnh 1.

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định của Nghị định 94/2021/NĐ-CP được thực hiện đến hết ngày 31/12/2023. ( Ảnh minh họa)

Chính phủ cũng yêu cầu ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đã cấp cho doanh nghiệp, cấp mới giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ mới và hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và Nghị định 94/2021/NĐ-CP cho doanh nghiệp kể từ ngày Nghị định 94/2021/NĐ-CP này có hiệu lực (28/10/2021).

Gửi danh sách, thông tin doanh nghiệp đã tiến hành đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định trong thời gian 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ, doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có thể đổi Giấy chứng nhận theo mức quy định mới tại Nghị định 94/2021/NĐ-CP và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Từ ngày 1/1/2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ cũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định của Nghị định 94/2021/NĐ-CP được thực hiện đến hết ngày 31/12/2023.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ