• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc

(Tổ Quốc) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện) và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành Chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời cho phụ nữ, trẻ em, gia đình và cộng đồng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện) và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam: Phối hợp phát triển văn hóa đọc - Ảnh 1.

Ảnh: Vụ Thư viện

Mục tiêu chương trình phối hợp công tác nhằm: Tăng cường chất lượng các xuất bản phẩm và hỗ trợ các thư viện trong xây dựng vốn tài liệu và hoạt động phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc; Phát triển văn hóa đọc trong giới nữ, gia đình, trẻ em và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn thông qua các cấp hội phụ nữ, hệ thống thư viện công cộng; hướng dẫn cha mẹ, phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình nhằm khơi dậy niềm đam mê và lòng yêu đọc sách từ sớm của trẻ em; trang bị kỹ năng, phương pháp đọc cho trẻ em, học sinh, sinh viên, phụ nữ và người dân nói chung trong cộng đồng;

Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu bạn đọc phối hợp cung cấp và hỗ trợ xây dựng thư viện, chú trọng phát triển nguồn tài nguyên thông tin (sách, báo, các ấn phẩm xuất bản khác) chất lượng, phong phú phục vụ việc đọc và học tập suốt đời của nhân dân, đặc biệt các đối tượng là phụ nữ và trẻ em; học sinh, sinh viên nữ; tăng cường công tác xuất bản góp phần giúp bạn đọc có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức, định hướng đọc lành mạnh, phù hợp nhu cầu và điều kiện của từng loại đối tượng.

Huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình tủ sách, các loại thư viện phù hợp với điều kiện vùng, miền và phong tục tập quán địa phương để phụ nữ, trẻ em nói riêng và nhân dân nói chung được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách các cấp hội phụ nữ, cơ quan xuất bản và phát hành.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động khuyến đọc trong nhân dân; xây dựng và thúc đẩy việc hình thành môi trường đọc thân thiện và tiện ích, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nói riêng và nhân dân nói chung tiếp cận thông tin và tri thức, thực hiện việc học tập suốt đời.

Bên cạnh đó, phối hợp triển khai các hoạt động nhằm khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong các cấp hội phụ nữ, gia đình và cộng đồng…; các hoạt động nhằm tăng cường cơ sở vật chất, phát triển nguồn tài liệu và tổ chức các hoạt động phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, nữ học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến đọc trong cộng đồng, các cuộc thi, sự kiện, giải thưởng về văn hóa đọc…; có các hình thức động viên, hỗ trợ các cấp hội phụ nữ, cộng đồng, thư viện tư nhân, không gian đọc, điểm đọc và các cá nhân làm tốt việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Xây dựng kế hoạch hằng năm, triển khai và hướng dẫn các thư viện và các cấp hội phụ nữ triển khai thực hiện Chương trình.

Đối tượng hưởng lợi của chương trình phối hợp công tác này gồm: Đối tượng trực tiếp (phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên nữ và gia đình); Đối tượng gián tiếp (Hội phụ nữ các cấp, cộng đồng dân cư, nhà nước, địa phương, xã hội).

>> Chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời cho phụ nữ, trẻ em, gia đình và cộng đồng.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ