• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 987/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng có số thứ tự 01, 02 điểm A1 mục A danh mục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 786/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và trong nội bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 987/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực thi hành (từ ngày 11/4/2024).

>>> Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây

CTTĐT

NỔI BẬT TRANG CHỦ