• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cụ thể hóa các nhiệm vụ trong “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” của ngành VHTTDL

Văn hoá 14/04/2022 19:25

(Tổ Quốc) - Ngay sau lễ phát động được tổ chức tại Nghệ An trung tuần tháng 3 vừa qua, nhiều địa phương trong cả nước đã có những kế hoạch riêng, phù hợp với thực tiễn trên địa bàn, nhằm hưởng ứng chủ đề năm 2022 công tác của ngành VHTTDL “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ trong “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” của ngành VHTTDL - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Để người dân trở thành chủ thể

Theo ông Nguyễn Văn Bàn - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre, nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thực hiện xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ được Bộ trưởng Bộ VHTTDL nêu rõ tại Lễ phát động ngày 14/3 tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Bến Tre sẽ ban hành các kế hoạch hành động cụ thể.

Ví dụ như môi trường văn hóa trong gia đình, tỉnh đặt ra tiêu chí xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, dân chủ, văn minh. Hay như xây dựng môi trường văn hóa cộng đồng ở nông thôn, khu đô thị phải làm sao để trở thành cộng đồng quy chuẩn, văn minh, nghĩa tình, sống có tình có nghĩa đoàn kết, gắn bó và hướng tới chất lượng cuộc sống tốt.

Đối với văn hóa công sở, ông Nguyễn Văn Bàn cho biết, tỉnh cũng đưa ra các tiêu chí về hình ảnh công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ như: luôn đồng hành, phục vụ, đồng hành cùng nhân dân, không quan cách, thực sự là công bộc của nhân dân.

Đối với môi trường văn hóa doanh nghiệp, tỉnh quan tâm xây dựng đời sống văn hóa để làm sao các doanh nghiệp trên địa bàn thấy văn hóa là sức mạnh tinh thần, biến giá trị văn hóa thành giá trị vật chất.

Cũng theo Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre, để phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đi vào thực chất hơn, tỉnh đã xây dựng các ấp văn hóa, gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, để người dân thành chủ thể, được đóng góp, được hưởng thụ.

Về công tác tổ chức cán bộ, xác định đây là khâu then chốt của then chốt, thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Bến Tre lần thứ XI, tỉnh đã xây dựng lộ trình công tác cán bộ cho nhiệm kỳ và hàng năm. Trong đó, quan tâm xây dựng cán bộ với tiêu chí chuẩn, chất, phù hợp với công việc.

Đối với riêng cán bộ ngành VHTTDL, Sở cũng đặt ra tiêu chí xây dựng cán bộ năng động, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, phải thực sự có lối sống tiêu biểu về văn hóa, có khát vọng cống hiến đối với sự phát triển của ngành VHTTDL cũng như tỉnh nhà.

Mỗi cán bộ văn hóa tiêu biểu cho lối sống tiêu biểu về văn hóa

Theo ông Trần Văn Việt - Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sơn La, thời gian qua, việc xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở luôn được tỉnh quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo đó, giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống văn hóa tinh thần và chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư không ngừng được nâng cao.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp, tỉnh Sơn La đã ban hành Đề án xây dựng văn hóa con người Sơn La đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; các cơ chế, chính sách đặc thù cho văn hóa như hỗ trợ kinh phí hàng năm các đội văn nghệ bản hoạt động.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La gắn với phát triển du lịch theo QĐ 3404/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2021 của Bộ VHTTDL.

Ông Trần Văn Việt cho biết, tỉnh Sơn La cũng đã ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của ngành VHTTDL "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".

Thời gian tới, Sở đã đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn ngân sách phù hợp để xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đối với các thiết chế đã được đầu tư thì cần bố trí ngân sách để tu bổ. Đồng thời, Sở cũng rà soát các địa bàn dân cư còn thiếu thiết chế văn hóa để lên kế hoạch đầu tư xây dựng.

Đồng thời, tham mưu triển khai thực hiện Dự án 6: bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; Tổ chức liên hoan nghệ thuật xòe thái vào tháng 8/2022; Tổ chức Liên hoan bản, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Sơn La lần thứ V.

Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, trong đó có chính sách về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc (như hỗ trợ xây dựng bản du lịch cộng đồng, hỗ trợ đội văn nghệ tổ chức biểu diễn, phát huy giá trị của văn hóa, văn nghệ dân gian trong các hoạt động du lịch…)

Về công tác cán bộ, ông Trần Văn Việt cho biết, Sở đã tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Kết luận chỉ đạo: Kiện toàn, tinh gọn bộ máy đảm bảo tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu hợp lý số lượng và chất lượng biên chế cho ngành văn hóa, cho các huyện thành phố (nhất là những huyện trọng điểm về phát triển du lịch); nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ công chức ngành văn hóa, thực hiện như lời Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: "Mỗi cán bộ văn hóa tiêu biểu cho lối sống tiêu biểu về văn hóa".

Ngành VHTTDL cũng tập trung nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Làm việc đảm bảo 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Cùng với đó là tập trung đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành VHTTDL đáp ứng với yêu cầu thực tiễn./.

Bảo Trân - Ngọc Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ