• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng yêu cầu không được “ngâm” hồ sơ gây bức xúc cho người dân

Thời sự 03/08/2018 06:09

(Tổ Quốc) - Trường hợp vướng mắc phải thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết và báo cáo cấp có thẩm quyền, không được “ngâm” hồ sơ gây bức xúc cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện của từng cán bộ công chức viên chức trong đơn vị theo nội dung giải pháp đã đăng ký.

Đồng thời, chú ý công tác đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm, việc đánh giá kết quả công tác năm phải gắn với kết quả đánh giá các nội dung đăng ký thực hiện các chỉ thị.

Văn bản này nhằm chấn chỉnh tình trạng một số công chức thiếu tính chuyên nghiệp, kỹ năng ứng xử trong giao tiếp, phương pháp xử lý tình huống với người dân và doanh nghiệp; việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm gây phiền hà cho tổ chức công dân.

 Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc, chú trọng kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các vi phạm và vấn đề được phát hiện qua kiểm tra; không để xảy ra tình trạng phô trương hình thức gây lãng phí ngân sách nhà nước tại cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tăng cường quản lý chặt chẽ, đôn đốc, kiểm tra cán bộ công chức viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của đơn vị; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và đột xuất được giao.

Giải quyết nhanh các kiến nghị, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận CBCCVC, có trách nhiệm trong việc trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân. 

Đồng thời, đôn đốc, nhắc nhở CBCCVC giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ của tổ chức, công dân đúng thời gian quy định. Trường hợp vướng mắc phải thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết và báo cáo cấp có thẩm quyền, không được “ngâm” hồ sơ gây bức xúc cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, trách nhiệm và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức viên chức; tổng hợp kết quả thực hiện năm 2018 báo cáo UBND thành phố.

P.V

NỔI BẬT TRANG CHỦ