• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đa sắc màu văn hoá trong ngày hội văn hoá các dân tộc của học sinh Quảng Trị

Thực hiện: Vĩnh Quý | 20/04/2023

(Tổ Quốc) - Với học sinh khối trường Phổ thông Dân tộc nội trú – bán trú của tỉnh Quảng Trị, ngày hội Văn hoá các dân tộc Việt Nam là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa. Đó cũng chính là sự giao thoa, kết nối văn hoá của người dân tộc Pa Kô, Bru - Vân Kiều sinh sống ở khu vực miền núi phía tây tỉnh Quảng Trị…

Cứ 2 năm một lần, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam khối các trường PTDTNT, PTDTBT với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc... Những hoạt động của ngày hội đã góp phần không nhỏ trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 1.

Những tiết mục đặc sắc của học sinh là người đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều ở tỉnh Quảng Trị

Ngày hội này nơi các em học sinh trình bày những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô. Những trò chơi dân gian, những hoạt động giao lưu đó chính là sân chơi bổ ích, không khí sôi nổi, vui tươi, tạo sự giao tiếp, học hỏi văn hóa giữa đồng bào Pa Kô, Bru – Vân Kiều mà ở đó những hoạt động này góp phần rất lớn trong việc bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh và giáo viên trong trường học.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành mối quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam, Người khẳng định: "Số phận dân ta là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Văn hóa cũng chính là hồn cốt của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 2.

Tiết mục biểu diễn khúc hát giao duyên của các nghệ nhân là người dân tộc Vân Kiều ở Hướng Hóa Quảng Trị

Tiến sĩ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị chia sẻ: Thấm nhuần tư tưởng của Bác, những năm qua Đảng luôn khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc VHDT là nhiệm vụ chung của toàn xã hội trong đó giáo dục giữ vai trò quan trọng nhất.

Vì lẽ đó, giáo dục dân tộc nói chung, giáo dục văn hóa dân tộc nói riêng với mục tiêu hình thành, phát triển nhân cách, bồi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số trở thành con người mới có tri thức văn hoá, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc và miền núi là một trong những yêu cầu được Đảng, Nhà nước và ngành GDĐT quan tâm, đặt lên hàng đầu. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các trường PTDTNT và PTDTBT.

Có thể nói, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em trên cả nước.

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 3.

Rất đông người dân và các em học sinh cùng du khách đã đến với đêm giao lưu văn hoá

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 4.

Thầy cô và học sinh hòa mình trong tiếng cồng chiêng vang lên xung quanh ngọn lửa trại

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 5.

Múa sạp được bà con dân tộc Bru - Vân Kiều thường biểu diễn ở các sự kiện lớn của làng, của bàn

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 6.

Giáo viên và học sinh trong trang phục dân tộc tại đêm giao lưu văn hóa

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 7.

Tái hiện lại cảnh sống của người đồng bào Vân Kiều vùng miền núi Đakrông Quảng Trị

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 8.

Khát vọng của đồng bào với việc được đến trường, được học con chữ

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 9.

Cảnh giã gạo của phụ nữ đồng bào dân tộc Vân Kiều

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 10.

Các thiếu nữ trò chuyện - một trong những sở thích của các thiếu nữ sau 1 ngày làm việc

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 11.

Tái hiện cảnh buôn bán ở chợ của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 12.

Sự chia sẻ cùng nhau đối với lương thực mình có được

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 13.

Ở trường học, các em học sinh thường xuyên đến thư viên để được đọc sách và tìm hiểu kiến thức - văn hóa từ những đầu sách được trang bị

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 14.

Tham quan gian trưng bày lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống của bà con hàng ngày

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 15.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị chia sẻ niềm vui cùng các em học sinh

Đa sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc của học sinh Quảng Trị - Ảnh 16.

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường học trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều tại tỉnh Quảng Trị


NỔI BẬT TRANG CHỦ