• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Thời sự 25/01/2021 09:21

(Tổ Quốc) - Hôm nay (25/1), Đại hội lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên.

Đại hội XIII diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIII bắt đầu phiên họp trù bị

Đầu giờ sáng nay, các đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các đại biểu sẽ họp phiên trù bị tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Đại hội sẽ tiến hành thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn, nghiên cứu các tài liệu Đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

Sáng nay, Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 2.

Đầu giờ sáng nay, các đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung, chương trình của Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; Kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; Đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Theo phương án nhân sự, Trung ương khóa XIII có 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Số lượng nhân sự được chuẩn bị để trình ra Đại hội có số dư từ 10 - 15%. Đại hội có thể đề cử giới thiệu thêm nhưng số dư không quá 30%.

Để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới, các đại biểu tham dự và những người liên quan đều được xét nghiệm Covid-19 hai lần trước khi Đại hội diễn ra. Tiểu ban Tổ chức phục vụ đã chỉ đạo diễn tập về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng mai (26/1), Đại hội sẽ chính thức khai mạc.

Dưới đây là hình ảnh các đại biểu chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên:

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 3.

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 5.

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 6.

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự phiên trù bị

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 4.

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 5.

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 6.

Tham dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 7.

Đại hội XIII diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2 tại Hà Nội

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 8.

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 9.

Được biết, để chuẩn bị cho ngày tập trung về Hà Nội, từ cuối tháng 12/2020, các đoàn đại biểu đã bắt đầu nhóm họp, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về thành lập các đoàn đại biểu dự Đại hội XIII cùng việc cử trưởng đoàn và phân công các ủy viên Trung ương dự sinh hoạt tại các đoàn đại biểu.

[Hình ảnh] Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 10.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng và những người liên quan đều được xét nghiệm Covid-19 hai lần trước khi Đại hội diễn ra.


 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ