• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm mới được quan tâm của Nghị định về chế độ bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Pháp luật 01/06/2020 19:51

(Tổ Quốc) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm thất nghiệp, với nhiều quy định mới được người lao động và người sử dụng lao động quan tâm

Theo đó, một trong số các quy định sửa đổi, bổ sung mới được người lao động và sử dụng lao động quan tâm là nội dung tại khoản 1 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2015/NĐ-CP) với việc nới lỏng điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động so với Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

Cụ thể là giảm số lao động có nguy cơ cắt giảm để được hưởng hỗ trợ, cụ thể: từ 30% hoặc từ 30 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng dưới 200 lao động; từ 50 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng từ 200 đến 1000 lao động; từ 100 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng trên 1000 lao động, không kể lao động giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 01 tháng.

Đồng thời mở rộng trường hợp bất khả kháng để được hỗ trợ với việc bổ sung thêm trường hợp thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh.

Điểm mới được quan tâm của Nghị định về chế độ bảo hiểm thất nghiệp là gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nam Nguyễn

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP cũng bổ sung thêm 02 trường hợp quy định về trường hợp người lao động được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp để đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bao gồm: Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà nghỉ việc không tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên; Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng lương tháng tại đơn vị (không bắt buộc phải hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội như quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP).

Giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để người lao động hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng được bổ sung so với Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP, quy trình xác định đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền (chủ bỏ trốn) để người lao động có giấy tờ thay thế giấy tờ chấm dứt hợp đồng lao động khi làm việc tại đơn vị này được bổ sung.

Cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh và gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Bên cạnh đó, Nghị định số 61/2020/NĐ-CP cũng bổ sung quy định về giấy tờ chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là người quản lý doanh nghiệp hoặc quản lý hợp tác xã: là xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm.

Đối với việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, Nghị định bổ sung thêm quy định người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên nhưng không thực hiện thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không được bảo lưu thời gian đóng tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động chưa nhận.

Trong lĩnh vực hỗ trợ học nghề, Nghị định số 61/2020/NĐ-CP bổ sung quy định cho phép người lao động được hỗ trợ học nghề tại địa phương không phải là nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và quy định về trường hợp người lao động có nhu cầu học nghề mà khóa đào tạo nghề đó đã diễn ra trước thời điểm đề nghị hỗ trợ thì người lao động vẫn được hỗ trợ tham gia khóa học nghề này nếu thời điểm bắt đầu đào tạo đến thời điểm ban hành quyết định hỗ trợ học nghề không quá 01 tháng.

Như vậy, với việc sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, Nghị định 61/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/7/2020 sẽ góp phần tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động và người sử dụng lao động trong việc hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh lao động và việc làm đứng trước nhiều thách thức do dịch COVID-19.

Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ