• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Điện Biên: Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở

Văn hoá 05/04/2020 10:04

(Tổ Quốc) - Điện Biên tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; Chất lượng, hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại Cao Bằng ngày càng được nâng cao; Ngành VHTTDL Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là những thông tin văn hoá đáng chú ý.

Điện Biên: Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở

Tỉnh Điện Biên đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2030 để tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở trên địa bàn.

Cụ thể, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở đồng bộ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trên cơ sở Quyết định phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ.

Điện Biên: Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: dienbientv.vn

Đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, cơ sở vật chất-kỹ thuật, đặc biệt quan tâm và dành quỹ đất để xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở. Tăng cường huy động và lồng ghép các nguồn lực xã hội nhằm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao, nhất là ở địa bàn cơ sở, trong đó tăng cường vận động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức phi chính phủ và nhân dân đóng góp cùng sự hỗ trợ của ngân sách xây dựng nhà văn hoá, khu thể thao và điểm vui chơi trẻ em địa bàn thôn, bản, tổ dân phố; Chú trọng đến công tác đào tạo, bổ sung cán bộ chuyên trách quản lý và tổ chức các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng là cán bộ quản lý, huấn luyện viên, cán bộ văn hóa và thể thao cấp xã, cán bộ quản lý nhà văn hoá, khu thể thao thôn, bản để nâng cao trình độ chuyên môn và chuyên trách trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao tại cơ sở. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ trên địa bàn nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa hiện có.

Cao Bằng: Chất lượng, hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng được nâng cao

Theo Báo cáo Thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được quan tâm chú trọng, đầu tư xây dựng cả về cơ sở vật chất và trang thiết bị, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất cho mọi tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Cao Bằng đã quan tâm chú trọng trong công tác quy hoạch, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao cấp xã, cấp xóm đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Cơ bản nhà văn hóa, khu thể thao các cấp phát huy hiệu quả công năng sử dụng; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và các hoạt động khác được tổ chức thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia như: Hội họp, sinh hoạt các Câu lạc bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; sinh hoạt hè cho thanh, thiếu nhi; liên hoan văn nghệ, tổ chức các cuộc thi, hội thi và các hoạt động sinh hoạt văn hóa quần chúng; tổ chức các giải thể thao quần chúng, phong trào... nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương.

Những năm gần đây, tỉnh luôn được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, các hội thi, hội diễn văn nghệ, thi đấu TDTT cấp tỉnh, khu vực (Hội thi ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (khu vực phía bắc); du lịch qua những miền di sản Việt Bắc; Giải bóng bàn toàn quốc tranh cúp Vietinbank) …

Đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, nâng cao, nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nội dung Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Phong trào xây dựng nông thôn mới.

Lai Châu: Ngành VHTTDL tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sở VHTTDL đã ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đơn vị sẽ tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các hình thức, biện pháp tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động sử dụng 05 mẫu tranh do Sở VHTTDL cung cấp để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nơi công cộng… và in, phóng tranh trên các cụm pa nô, áp phích đảm bảo phù hợp thực tiễn địa phương.

Tiếp tục tăng cường đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền phòng, chống Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các xã, bản vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các hình thức như: Xe thông tin lưu động, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích…

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ