• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Nai ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Văn hoá 15/04/2020 18:52

(Tổ Quốc) - Đồng Nai ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Bạc Liêu: Tặng 2.000 phần quà cho đồng bào Khmer nghèo nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây 2020 là tin gia đình tại 3 tỉnh Nam Bộ mới đây.

Đồng Nai ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Nhằm tổng kết, sơ kết các giai đoạn thực hiện kế hoạch về lĩnh vực gia đình trên địa bàn tỉnh, ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 4163/KH-UBND về tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện công tác gia đình tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng Nai ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Sở VHTTDL Đồng Nai

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, toàn thể nhân dân, từng gia đình về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời tạo được phong trào toàn xã hội thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình thời ký công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu: Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.

Nội dung kế hoạch bao gồm việc tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các chương trình, đề án: Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020; Đề án phát huy giá trị mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc đến năm 2020; Đề án Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình đến năm 2020; Đề án Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020; Đề án chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thục hiện tốt trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình của tỉnh theo các chuyên đề sơ kết và tổng kết. Ngoài ra, kế hoạch còn tuyên truyền hiệu quả của các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2015 2020 trên các phương tiện truyền thông.

Triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 662/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm tiếp tục triển khai, quán triệt có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phát huy các gia trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt nam; phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện bình đẳng giới từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Tăng cường, đẩy mạnh, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các địa phương để thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện công tác gia đình với các hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị đạt hiệu quả, gắn nhiệm vụ công tác gia đình với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó các nhiệm vụ và giải pháp đề ra như: Tổng kết đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Triển khai văn bản thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình"; Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Chọn điểm để triển khai thực hiện thí điểm về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (mỗi huyện chọn 01 xã phường, thị trấn); Thu thập, tổng hợp, báo cáo về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình; Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả tại cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức đời sống trong gia đình bằng nhiều hình thức phù hợp. Hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện thí điểm về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, triển khai văn bản về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ phụ trách gia đình cho cơ sở.

Bạc Liêu: Tặng 2.000 phần quà cho đồng bào Khmer nghèo nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây 2020

Nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây 2020, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức chuyến đi tặng quà và nhà cho đồng bào Khmer thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn các huyện Hòa Bình, Đông Hải và thị xã Giá Rai.

Tại Huyện Hòa Bình, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã trao đại diện 350 suất quà, do ông Dương Văn Thới, Chủ tịch UBND Huyện Hòa Bình tiếp nhận. Lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cũng lần lượt trao đại diện 200 suất quà cho thị xã Giá Rai và 250 suất cho huyện Đông Hải. Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo các địa phương đã bố trí chuyển quà đến trao tận nhà cho các đối tượng thụ hưởng nhằm tránh tập trung người, hạn chế lây lan dịch bệnh. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì gói cùng nhiều loại nhu yếu phẩm khác trị giá 300 ngàn đồng.

Cùng với 3 địa phương nêu trên, huyện Hồng Dân cũng được Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tặng 300 suất quà, huyện Vĩnh Lợi 200 suất, huyện Phước Long 100 suất và TP. Bạc Liêu 150 suất, có giá trị như nhau, do các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ.

Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và nhằm góp phần khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, 30 hộ dân tộc Khmer nghèo còn được Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh vận động các nhà tài trợ tặng mới và nghiệm thu tổng số 30 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 30 - 50 triệu đồng (tùy vào khả năng của nhà tài trợ). Trong đó, nhiều nhất là huyện Hòa Bình có 11 căn được nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngay trước tết cổ truyền của đồng bào dân tộc.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ