• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Tháp Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Văn hoá 05/05/2020 19:14

(Tổ Quốc) - Đồng Tháp Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; An Giang tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau là tin gia đình tiêu biểu tại 3 tỉnh Nam Bộ vừa qua.

Đồng Tháp Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trong những năm qua, Chỉ thị số 49-CT/TW, Kế hoạch số 75-KH/TU và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW được triển khai nghiêm túc, toàn diện trong cả hệ thống chính trị; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về vai trò, vị trí của gia đình được nâng lên rõ rệt; công tác gia đình tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp, các ngành với những kết quả đạt được đáng khích lệ và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW  về xây dựng gia đình  thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 - Ảnh 1.

Đồng Tháp đã tổ chức họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2018 - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, Kế hoạch số 75-KH/TU và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu và giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương gia đình tiêu biểu, xây dựng gia đình hạnh phúc và sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế, có những đóng góp quan trọng đối với quê hương, đất nước.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Chỉ thị số 49-CT/TW và các văn bản có liên quan, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỹ năng ứng xử, tổ chức đời sống gia đình được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

Nội dung công tác gia đình cơ bản đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của người dân; gắn bó mật thiết với đời sống xã hội nên nhận được sự đồng tình, tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Mô hình CLB "Gia đình phát triển bền vững" ngày càng được củng cố nhân rộng và phát huy được vai trò tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các hộ gia đình được tạo điều kiện hưởng thụ các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục; các dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình được tăng cường cung cấp; kiểm soát và giải quyết kịp thời các vụ bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, xâm hại tình dục trẻ em, bất bình đẳng giới trong gia đình.

Hoạt động kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết Chỉ thị số 49-CT/TW được thực hiện thường xuyên, định kỳ hoặc lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn, đảm bảo đúng quy định, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị.

Tuy nhiên, việc triển khai Chỉ thị số 49-CT/TW, Kế hoạch số 75-KH/TU và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ở một số nơi đôi lúc còn chậm, nhất là ở cơ sở; tại một vài địa phương công tác gia đình chủ yếu lồng ghép thực hiện với các hoạt động chung về văn hóa–xã hội nên hiệu quả chưa cao.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến về gia đình chưa được thực hiện thường xuyên, chủ yếu tập trung vào thời gian cao điểm nhân các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Các loại tệ nạn xã hội, lối sống trọng vật chất, tình trạng ly hôn của các gia đình trẻ, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, đạo đức xuống cấp, bạo hành trẻ em... diễn ra với tính chất ngày càng phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình, tác động đến các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam.

An Giang tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em

Sở Tư pháp phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội An Giang vừa triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em" trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nội dung cuộc thi bao gồm : (1) Công ước Quốc tế về quyền trẻ em; (2) Luật Trẻ em 2016; (3) Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; (4) Nghị định số 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; (5) Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm; (6) Các quy định khác liên quan đến quyền và bổn phận trẻ em.

Cuộc thi sẽ được phát động ngày 15-6-2020 và tiếp nhận bài dự thi đến 17 giờ, ngày 30-10-2020. Đối tượng tham dự là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, nhân dân, học sinh và sinh viên đang công tác, học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết, cá nhân tham dự phải trả lời đầy đủ các câu hỏi do ban tổ chức cuộc thi ban hành.

Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Nhân dân, người lao động; Nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em cho đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, đặc biệt là cấp xã và thành viên của Ban Bảo vệ trẻ em.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiến hành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục cùng chung sức vận động các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân. Đồng thời, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch có liên quan nhằm góp phần tăng nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành và các địa phương tích cực thực hiện, nhưng còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện, nhất là khó khăn về kinh phí. Trong đó, nguồn kinh phí Quỹ "Vì người nghèo" còn rất hạn chế. Do đó, để kịp thời hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu, khả năng vận động từ xã hội để tham mưu đề xuất UBND xem xét, quyết định.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ