• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dù tác động mạnh bởi Covid-19, Hà Nội vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2020

Thời sự 14/12/2020 10:50

(Tổ Quốc) - Mặc dù chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19, kinh tế Thủ đô tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung cả nước.


Dù tác động mạnh bởi COVOD-19, Hà Nội vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2020 - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện quyết liệt nhiều nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm sớm đưa nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống.

Nhiều kết quả nổi bật

Năm 2020, thực hiện chủ đề “Năm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, thành phố Hà Nội đã đạt 4 kết quả nổi bật.

Báo cáo số 17-BC/TU ngày 11-12-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã phân tích rõ 4 kết quả nổi bật này.

Kết quả đầu tiên, nổi bật nhất là, thành phố đã lãnh đạo tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặc dù chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19, kinh tế Thủ đô tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 3,98% so với năm 2019, nhưng gấp 1,5 lần tăng trưởng cả nước. Thu ngân sách ước thực hiện 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019.

Kết quả tích cực của năm 2020 góp phần vào việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chung của cả nhiệm kỳ 2015-2020: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm.

Kết quả nổi bật thứ hai, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp đại hội của 17.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 2.310 tổ chức cơ sở Đảng; 50 đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, sớm hơn 10 ngày so với dự kiến. Ngay sau đại hội, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ với quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Kết quả nổi bật thứ ba, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô sâu sắc, ấn tượng, có sức lan tỏa bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả nổi bật thứ tư, phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới; lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm.

Các nội dung thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, Thành ủy Hà Nội xác định phải tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; hướng về cơ sở; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm từng tháng, từng quý; thường xuyên kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thành ủy Hà Nội xác định 4 mục tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhóm nhiệm vụ thường xuyên thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Trong đó, thành phố sẽ khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội năm 2021 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 10 chương trình công tác, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của thành phố, tạo bước chuyển biến trong xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thành phố cũng quyết tâm chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với thực hiện “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” theo Nghị quyết số 97/2012/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội.

Thành phố quyết tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng theo Kết luận số 91-KL/TƯ ngày 22-10-2020 Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII), Nghị quyết của Thành ủy và các Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội năm 2021; phấn đấu GRDP tăng từ 7,5% trở lên; vốn đầu tư xã hội tăng từ 12% trở lên; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; số xã nông thôn mới tăng thêm 14 xã.

Thành ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND thành phố; Ban Cán sự đảng UBND thành phố; Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các đơn vị liên quan quán triệt, vận dụng các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Báo cáo 17-BC/TU để xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; phân công tổ chức thực hiện khoa học, đồng bộ những nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thành phố.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ