• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

EVNCPC tổ chức Hội nghị người đại diện, kiểm soát viên năm 2023

Kinh tế 09/12/2023 14:08

(Tổ Quốc) - Vừa qua, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Hội nghị người đại diện, kiểm soát viên năm 2023.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết; đánh giá công tác quản lý người đại diện, kiểm soát viên của Tổng công ty tại đơn vị. Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch HĐTV và ông Ngô Tấn Cư – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện kiểm soát viên của EVN tại EVNCPC; người đại diện phần vốn của EVNCPC tại các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần; thành viên độc lập của HĐQT do EVNCPC giới thiệu tại đơn vị; ban kiểm soát do EVNCPC cử tại các công ty có vốn góp.

EVNCPC tổ chức Hội nghị người đại diện, kiểm soát viên năm 2023 - Ảnh 1.

Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch HĐTV và ông Ngô Tấn Cư – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC đồng chủ trì hội nghị.

EVNCPC tổ chức Hội nghị người đại diện, kiểm soát viên năm 2023 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, EVNCPC hiện góp vốn tại 4 công ty con và 8 công ty liên kết với tổng giá trị vốn góp hơn 2.159 tỷ đồng. Dự kiến năm 2023, doanh thu tài chính từ cổ tức của EVNCPC là 242,821 tỷ đồng. Dự kiến năm 2023, các công ty con, công ty liên kết của EVNCPC đều hoạt động có lãi, đảm bảo việc bảo toàn phần vốn đầu tư của EVNCPC tại đơn vị.

Qua đánh giá, các công ty con TNHH MTV, công ty cổ phần đã có các đóng góp đáng kể trong quá trình phát triển của EVNCPC. Các công ty liên kết có vốn góp của EVNCPC đã mang lại hiệu quả tài chính cao cho EVNCPC.

Tất cả các công ty cổ phần của EVNCPC đều đã niêm yết trên thị trường chứng khoán; hoạt động minh bạch, công tác quản trị doanh nghiệp tốt, đảm bảo duy trì hài hòa quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Về công tác quản lý người đại diện, hiện nay EVNCPC đang cử 21 người đại diện phần vốn của EVNCPC tại 04 công ty con, 08 công ty liên kết. Người đại diện cơ bản đáp ứng chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất xin ý kiến chủ sở hữu (CSH) đối với các vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động tại các Công ty. Chế độ báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị được người đại diện thực hiện nghiêm túc.

Để tăng cường công tác quản trị phần vốn đầu tư tại các doanh nghiệp, EVNCPC đã hoàn thành xây dựng hệ thống tích hợp thông tin quản lý công ty con, công ty liên kết lên cổng thông tin điện tử Portal và đã có hướng dẫn việc khai thác, sử dụng phân hệ này trên địa chỉ Portal của EVNCPC. Định kỳ hàng quý, người đại diện cập nhật đầy đủ và kịp thời các thông tin theo yêu cầu của chương trình để phục vụ công tác quản trị của lãnh đạo EVNCPC.

EVNCPC tổ chức Hội nghị người đại diện, kiểm soát viên năm 2023 - Ảnh 3.

Lãnh đạo các Ban và đơn vị trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất như: Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra giám sát và quản trị rủi ro cho người đại diện, kiểm soát viên tại các công ty con và công ty liên kết; đảm bảo lợi nhuận sản xuất điện hàng năm ổn định từ 3 đến 5 năm (tối thiểu 3% vốn điều lệ); cơ chế cho PC Khánh Hòa trong việc đầu tư lưới điện để đáp ứng phát triển kính tế - xã hội của địa phương; tiếp nhận tài sản lưới điện của Vùng 4 Hải quân; thu hồi tiền điện và gán nợ; tiền lương của người quản lý, người đại diện; tiền lương tính theo doanh thu..

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng đã đánh giá cao những nỗ lực của người đại diện và kiểm soát viên của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch HĐTV EVNCPC yêu cầu người đại diện của các đơn vị phải nỗ lực hơn nữa trong việc quản lý, bảo toàn vốn; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị; bảo đảm an toàn trong việc vận hành hồ đập; thường xuyên cập nhật tình hình SXKD cho lãnh đạo EVNCPC;

Tiếp tục đảm bảo an toàn cho các nhà máy, các công ty con hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện lưu ý chủ động công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ điện, góp phần nâng cao uy tín hình ảnh của Tổng công ty; các Kiểm soát viên tăng cường nhận thức, nâng cao hơn nữa vai trò của mình, thành viên ban kiểm soát phải làm đúng theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao… Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng nhấn mạnh, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Tổng công ty và các đơn vị sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều những khó khăn, thách thức, chính vì vậy các đơn vị phải quyết tâm, đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

EVNCPC tổ chức Hội nghị người đại diện, kiểm soát viên năm 2023 - Ảnh 4.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

EVNCPC tổ chức Hội nghị người đại diện, kiểm soát viên năm 2023 - Ảnh 5.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng khen thưởng cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, kiểm soát phần vốn góp của EVNCPC tại các công ty con, công ty liên kết.

Dịp này, EVNCPC cũng đã tặng Giấy khen Tổng công ty và thưởng kèm theo cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác quản lý, kiểm soát phần vốn góp của EVNCPC tại các công ty con, công ty liên kết.

Hoàng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ