• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Tập trung triển khai tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy và cán bộ lãnh đạo

Thời sự 07/05/2023 11:29

(Tổ Quốc) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của thành phố bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hà Nội: Tập trung triển khai tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy và cán bộ lãnh đạo - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" (Ban Chỉ đạo) vừa có Thông báo số 26-TB/BCĐ, kết luận của Ban Chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ diễn ra ngày 19-4-2023.

Tại hội nghị, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo nhất trí với dự thảo Báo cáo sơ kết Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Sau hơn 2 năm thực hiện, Chương trình số 01-CTr/TU được Thành ủy chỉ đạo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, tổ chức thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ có nhiều thách thức hơn so với dự báo; song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi khá toàn diện mục tiêu, “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện…

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị thuộc thành phố tập trung các giải pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Trong đó, cần tập trung hoàn thành 5 đề tài, đề án, kế hoạch còn lại theo Chương trình số 01-CTr/TU đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, cần thể hiện tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, bản lĩnh, trí tuệ, sâu sát, cá thể hóa trách nhiệm và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình cũng đề nghị toàn Đảng bộ thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chuyên đề, kế hoạch theo nội dung Chương trình số 01-CTr/TU; gắn với thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của thành phố bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn vị trí việc làm; chuẩn bị nguồn nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị làm tốt công tác đảng viên trên cả 3 mặt: Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thành ủy… Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, tuyên giáo; dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và thông suốt.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30-12-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị toàn Đảng bộ quyết liệt triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Thủ đô theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"… Trước mắt là hoàn thành toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ