• Đường dây nóng

  0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

 • Liên hệ quảng cáo

  091.358.6788

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ trong giai đoạn hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ trong giai đoạn hiện nay

  Văn hoá

  -

  20/04/2021 11:16

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phẩm chất và năng lực của người cán bộ cách mạng. Người cho rằng, đối với người cán bộ cách mạng, hai mặt đức và tài, phẩm chất và năng lực, không thể thiếu mặt nào, cũng không thể coi nhẹ mặt nào. Do đó, từ rất sớm Người đã dày công vun đắp để đào tạo cho Ðảng, cho đất nước một đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, vừa hồng lại vừa chuyên.

 • Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc học tập, tu dưỡng suốt đời của cán bộ, công chức, viên chức

  Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc học tập, tu dưỡng suốt đời của cán bộ, công chức, viên chức

  Văn hoá

  -

  17/04/2021 14:23

  Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xác định đúng những nội dung, phương pháp, cách thức học tập, tu dưỡng suốt đời của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn cách mạng hiện nay ở nước ta có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; góp phần thiết thực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Viết tiếp tâm nguyện của Hồ Chủ tịch

  Viết tiếp tâm nguyện của Hồ Chủ tịch "Dân tộc ta phải là một dân tộc thông thái"

  Văn hoá

  -

  14/04/2021 16:03

  (Tổ Quốc) - Trong vô vàn các yếu tố tạo nên phong cách Hồ Chí Minh, không thể không nhắc đến phong cách ham đọc sách báo và tự học suốt đời của Người. Với khát vọng "Dân tộc ta phải là một dân tộc thông thái", lúc sinh thời, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt với sách báo và thư viện, đồng thời Người luôn khích lệ mọi người dành thời gian cho việc đọc, tự học. Để tìm hiểu thêm về quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của sách, báo, phương pháp đọc sách, báo của Người, mời bạn đọc tham khảo cuốn sách "Bác Hồ với việc đọc và tự học" do Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà biên soạn.

 • Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Văn hoá

  -

  13/04/2021 14:22

  Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu…, thì việc học tập và làm theo Bác nói chung, học tập và làm theo tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Bác nói riêng lại càng đặt ra bức thiết.

 • Góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  Góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  Văn hoá

  -

  06/11/2020 08:58

  (Tổ Quốc) - Từ lòng yêu thương, sự tin tưởng đối với thế hệ trẻ kết hợp với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những di sản tư tưởng có giá trị về chiến lược xây dựng thế hệ trẻ: phải coi trọng giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ có đạo đức, có tri thức văn hoá, khoa học và kỹ thuật giỏi, làm cho họ là những người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển

  Văn hoá

  -

  01/11/2020 10:40

  (Tổ Quốc) - Thuật ngữ "nhà nước kiến tạo phát triển" chưa được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến lúc sinh thời, tuy nhiên, vấn đề kiến tạo (kiến thiết) phát triển đất nước (quốc gia) đã được Người đề cập nhiều với các khía cạnh khác nhau trong các tác phẩm, bài viết và bài nói của mình.

 • Thế giới ngợi ca Người – Danh nhân Hồ Chí Minh

  Thế giới ngợi ca Người – Danh nhân Hồ Chí Minh

  Văn hoá

  -

  31/10/2020 09:13

  (Tổ Quốc) - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt bạn bè thế giới, chính là hình ảnh thu nhỏ của đất nước Việt Nam và nhắc đến Việt Nam cũng chính là nhắc đến Người và ngược lại. Người là một nhân vật lịch sử được yêu thích khắp năm châu không chỉ bởi tài năng lỗi lạc mà còn bởi phẩm chất đạo đức trong sáng, đẹp đẽ, kết tinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt trải qua hàng ngàn năm lịch sử.

 • Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

  Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

  Sức khỏe

  -

  30/10/2020 08:12

  (Tổ Quốc) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn hướng tới một chủ nghĩa nhân văn cao cả và trong sáng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng con người là gốc của mọi công việc. Người chỉ rõ không có gì quý hơn sự phát triển toàn diện của con người, mà vấn đề sức khỏe là thứ quý nhất.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề bảo vệ môi trường sống

  Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề bảo vệ môi trường sống

  Văn hoá

  -

  27/10/2020 07:52

  (Tổ Quốc) - Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và con người. Người cho rằng, tự nhiên như một người bạn tri kỷ của con người, là một cái gì đó rất thân thuộc, dung dị và gần gũi và thiên nhiên chính là một phần tài nguyên của Tổ quốc.

 • Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Văn hoá

  -

  26/10/2020 14:52

  (Tổ Quốc) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ái quốc chân chính, nhà cách mạng sáng suốt, vị lãnh tụ thiên tài. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam".

Xem thêm