• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội nghị ký giao ước thi đua Khối thi đua 20 năm 2024

Ngày 17/4, Khối thi đua 20 (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa 04 đơn vị trong Khối.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Phó trưởng Phòng Thi đua - Khen thưởng Vụ Tổ chức cán bộ cùng Lãnh đạo các đơn vị, chuyên viên trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng của 04 đơn vị trong Khối gồm: Viện Bảo tồn di tích, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Hội nghị ký giao ước thi đua Khối thi đua 20 năm 2024 - Ảnh 1.

Ông Đặng Khánh Ngọc - Viện trưởng Viện bảo tồn di tích - Khối trưởng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung như sau:

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhiệm vụ chính trị của Khối.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khuyến khích, động viên công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua bằng hành động và việc làm cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Khối.

Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với phong trào thi đua phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị trong Khối thi đua; Triển khai sâu rộng và có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.

Các đơn vị trong Khối thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác được giao năm 2024 gắn với phong trào thi đua chủ đề “Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững của đất nước” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam… Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động khác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Khối thi đua 20 về các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Khối, trao đổi kinh nghiệm và tạo điều kiện giúp nhau cùng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt, tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo. Các đơn vị quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Xây dựng cảnh quan, môi trường trong khuôn viên luôn xanh, sạch, đẹp, nơi làm việc sắp xếp gọn gàng, khoa học. Nội bộ đoàn kết, tạo mối quan hệ tốt trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và của Khối thi đua. Các đơn vị trong khối đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, chấm điểm thi đua đầy đủ. Tổ chức tốt các Hội nghị sơ kết, tổng kết của Khối thi đua bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Hội nghị ký giao ước thi đua Khối thi đua 20 năm 2024 - Ảnh 2.

Các đơn vị Khối thi đua 20 ký kết giao ước thi đua

Về công tác thi đua năm 2024, Khối thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi đơn vị thành viên phấn đấu xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc; tổ chức Đoàn vững mạnh. Đồng thời thực hiện chấm điểm thi đua cuối năm 2024 của các cơ quan trong Khối theo 05 tiêu chí với tổng số điểm là 1.000 điểm, gồm các tiêu chí: Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; Thực hiện công tác chính trị tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động; Thực hiện phong trào thi đua thường xuyên tích cực, hiệu quả; Điểm thưởng cho các hoạt động sáng tạo, nổi bật.

Hội nghị ký giao ước thi đua Khối thi đua 20 năm 2024 - Ảnh 3.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua 20 cũng thống nhất bầu đơn vị Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam là Khối phó Khối thi đua 20 năm 2024./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ