• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

(Tổ Quốc) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1669/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn "Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng".

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 02 lớp tập huấn "Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng" tại Thành phố Cần Thơ và tỉnh Nghệ An.

Mục đích nhằm giúp cán bộ thư viện có kỹ năng tổ chức và phương thức triển khai các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" ban hành theo (Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Nội dung tập huấn gồm: Kỹ năng tổ chức các hoạt động phục vụ phát triển văn hóa đọc; Phương thức tổ chức các dịch vụ thư viện lưu động phục vụ phát triển văn hóa đọc; Giáo dục Stem và thư viện trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa đọc.

Thời gian, địa điểm tập huấn Tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ thư viện trong hệ thống thư viện công cộng và thư viện các trường Đại học, cao đẳng tại 02 miền, Cụ thể:

01 lớp Khu vực miền Nam (các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào). Thời gian tổ chức (02 ngày, dự kiến vào trung tuần tháng 7/2020), tại Thành phố Cần Thơ.

01 lớp Khu vực miền Bắc (các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế trở ra). Thời gian tổ chức (02 ngày, dự kiến vào cuối tháng 7/2020), tại tỉnh Nghệ An.

Bộ VHTTDL yêu cầu việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc theo nội quy của lớp tập huấn.

>> Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng"

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ