• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Lạng Sơn chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Kinh tế 03/12/2020 14:15

(Tổ Quốc) - Tại Lạng Sơn, các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề được triển khai đồng bộ, bảo đảm 100% đối tượng tham gia học nghề được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ; công tác đào tạo được quan tâm, ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn...

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", từ năm 2011, Tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ cấp tỉnh đến cơ sở để chỉ đạo, triển khai việc thực hiện.

Lạng Sơn chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn  - Ảnh 1.

Trong giai đoạn 2011-2020, toàn tỉnh đào tạo được trên 115,5 nghìn lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 33% (năm 2010) lên 55% (năm 2020). Ảnh: Nam Nguyễn

Đồng thời xây dựng và ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020" với mục tiêu: Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn (LĐNT), góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và thực thi công vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Tạo bước đột phá, tăng tốc về chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn; góp phần nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2015 đạt trên 45%, đến năm 2020 đạt trên 55%.

Cụ thể, giai đoạn 2011 - 2015, bình quân mỗi năm tỉnh Lạng Sơn đào tạo nghề ở 3 cấp trình độ cho 15.000 LĐNT, hết giai đoạn đào tạo nghề cho 77.523 người, trong đó: Cao đẳng nghề khoảng 2.539 người; Trung cấp nghề 6.686 người; dạy nghề dưới 12 tháng cho 68.298 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45 % trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 35 - 37% vào năm 2015; đào tạo, bồi dưỡng cho 14.300 lượt cán bộ, công chức cấp xã; Giai đoạn 2016 – 2020: Bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho 15.600 LĐNT, hết giai đoạn đào tạo nghề cho 78.477 người, trong đó: Cao đẳng nghề 5.000 người; Trung cấp nghề 15.000 người; dạy nghề dưới 12 tháng cho 58.477 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 55%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 45 - 48%. Đào tạo bồi dưỡng cho 14.900 lượt cán bộ, công chức cấp xã.

Lạng Sơn chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn  - Ảnh 2.

Ảnh: Nam Nguyễn

Trong giai đoạn 2011-2020, toàn tỉnh đào tạo được trên 115,5 nghìn lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 33% (năm 2010) lên 55% (năm 2020).

Các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề được triển khai đồng bộ, bảo đảm 100% đối tượng tham gia học nghề được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ… Đặc biệt, công tác đào tạo được quan tâm, ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn, các xã được lựa chọn chỉ đạo điểm đạt chuẩn nông thôn mới.

Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục coi đào tạo nghề cho LĐNT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, qua đó thực hiện rà soát nhu cầu đào tạo các trình độ trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm, từng giai đoạn sát với thực tế nhu cầu người học và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.


Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ