• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lấy ý kiến nhân dân dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Làm sao để tránh hình thức?

Thời sự 27/10/2020 10:19

(Tổ Quốc) - Đến thời điểm này, toàn bộ dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến đóng góp của nhân dân. Thời gian lấy ý kiến của nhân dân sẽ kéo dài trong 20 ngày, từ ngày 20/10/2020 đến 10/11/2020.

Lấy ý kiến nhân dân dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Làm sao để tránh hình thức? - Ảnh 1.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội). Ảnh: infonet

Theo ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội), phương pháp thu nhận, tổng hợp ý kiến, đóng góp của nhân dân rất quan trọng, đòi hỏi phải thật bài bản, khoa học và cẩn trọng.

“Phải làm sao để cho người dân nói và khi người dân đã nói ra thì đảng phải tiếp nhận cho được ý kiến đó. Ngoài ra, vai trò của các bộ phận, tổ chức là phải tiếp nhận được một cách hết sức khoa học, thẳng thắn và chân tình thì mới có thể làm được tốt việc này”.

Theo ĐBQH Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau), để tránh việc góp ý hình thức cần phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi dự thảo văn kiện, tuyên truyền cho nhân dân thấy rõ vai trò quan trọng của văn kiện và thấy rõ trách nhiệm của mỗi người dân với sự phát triển của đất nước.

“Do thời gian góp ý chỉ trong 20 ngày nên rất cần tóm lược những điểm nhấn trọng tâm, cơ bản về các nội dung sát sườn để người dân có thể tiếp cận, nắm bắt nhanh nhất, góp ý đúng bản chất vấn đề” - đại biểu Lê Thanh Vân nêu quan điểm.

Lấy ý kiến nhân dân dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Làm sao để tránh hình thức? - Ảnh 2.

ĐBQH Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau)

Cũng theo vị đại biểu này, cần phải phân loại ra các nội dung nào gần gũi nhất, quan trọng nhất đối với đời sống kinh tế xã hội của đất nước, để chia thành các nhóm vấn để lấy ý kiến nhân dân.

ĐBQH Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) thì cho rằng, thời gian góp ý 20 ngày không phải là vấn đề lớn, khi những điểm chính yếu của văn kiện đã được phổ biến đến nhân dân trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, để có được sự góp ý thực chất cần sự thực tâm của nhân dân và một bộ lọc cầu thị của Đảng.

“Quan trọng là cách đặt vấn đề, cách tiếp thu vấn đề. Ai góp ý cũng muốn điều góp ý được thể hiện trong văn kiện, tất nhiên đấy chỉ là ý mong muốn thôi, quan trọng là bộ lọc phải thực sự thành tâm, chứ không phải là hình thức” - đại biểu Dương Trung Quốc nói.

Còn Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Dương Quang Thành nêu quan điểm, để tiếp thu được nhiều ý kiến của nhân dân thì các chi bộ, đặc biệt là các địa phương phải phổ biến, quán triệt đến từng chi bộ, từng đảng viên vận động người dân nghiên cứu góp ý.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân; đồng thời, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ