• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lịch cúp điện toàn tỉnh Bình Dương từ ngày 11/6 đến ngày 17/6

Thời sự 10/06/2023 17:54

(Tổ Quốc) - Dưới đây là lịch ngừng cung cấp điện toàn tỉnh Bình Dương từ ngày 11/6 đến ngày 17/6 được thông báo bởi Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

Thành phố Thuận An 

ĐIỆN LỰC

NGÀY

THỜI GIAN

TỪ

THỜI GIAN

ĐẾN

KHU VỰC

LÝ DO

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

05:00:00

06:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ Ngã 4 Cầu ông Bố về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) - KCN Việt Hương Khu C (Thuận An) - Khu vực bên phải đường ĐT 743C từ trạm 110kV Đồng An về Ngã 4 Cầu Ông Bố (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty Cơ điện STI (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ ngã tư 22/12 về đến Trường THCS Trí Đức (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty sữa Cô gái Hà Lan (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty Phi Mã phường Thuận Giao (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

05:00:00

06:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ Ngã 4 Cầu ông Bố về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) - KCN Việt Hương Khu C (Thuận An) - Khu vực bên phải đường ĐT 743C từ trạm 110kV Đồng An về Ngã 4 Cầu Ông Bố (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty Cơ điện STI (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ ngã tư 22/12 về đến Trường THCS Trí Đức (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty sữa Cô gái Hà Lan (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty Phi Mã phường Thuận Giao (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

07:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ Ngã 4 Cầu ông Bố về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) - KCN Việt Hương Khu C (Thuận An) - Khu vực bên phải đường ĐT 743C từ trạm 110kV Đồng An về Ngã 4 Cầu Ông Bố (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty Cơ điện STI (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ ngã tư 22/12 về đến Trường THCS Trí Đức (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty sữa Cô gái Hà Lan (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty Phi Mã phường Thuận Giao (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

07:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ Ngã 4 Cầu ông Bố về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) - KCN Việt Hương Khu C (Thuận An) - Khu vực bên phải đường ĐT 743C từ trạm 110kV Đồng An về Ngã 4 Cầu Ông Bố (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty Cơ điện STI (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ ngã tư 22/12 về đến Trường THCS Trí Đức (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty sữa Cô gái Hà Lan (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty Phi Mã phường Thuận Giao (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

18:00:00

- KCN Việt Hương - Khu A&B (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

07:00:00

- Khu vực dọc theo đường Cách mạng tháng 8 từ Cầu Cây Trâm về đến TUA 18 (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Nguyễn Trãi phường Lái Thiêu (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Nguyễn Văn Tiết phường Lái Thiêu (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

18:00:00

- Khu vực đường Phan Thanh Giản phường Lái Thiêu (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

18:00:00

- Khu vực từ Ngã 4 Nhà Đỏ về đến Nhà thờ Lái Thiêu (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

18:00:00

- Khu vực Khu phố Bình Phước phường Bình Nhâm (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

18:00:00

- Khu vực dọc theo đường Hồ Văn Mên từ Ngã 4 An Sơn về đến Kho cảng An Sơn, xã An Sơn (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

07:00:00

- Khu vực dọc theo đường Nguyễn Văn Tiết phường Lái Thiêu (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

18:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ First Home về đến Trạm thu phí Mũi Tàu (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Cách mạng tháng 8 từ TUA 18 về đến Trạm thu phí Mũi Tàu (Thuận An) - Nhà máy bia Bến Thành - Nhánh 2 (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

18:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ First Home về đến Trạm thu phí Mũi Tàu (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Cách mạng tháng 8 từ TUA 18 về đến Trạm thu phí Mũi Tàu (Thuận An) - Nhà máy bia Bến Thành - Nhánh 2 (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

18:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ First Home về đến Trạm thu phí Mũi Tàu (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Cách mạng tháng 8 từ TUA 18 về đến Trạm thu phí Mũi Tàu (Thuận An) - Nhà máy bia Bến Thành - Nhánh 2 (Thuận An) - Khu vực dọc hai bên QL13 từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Bưu điện Vĩnh Phú (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

06:00:00

18:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ First Home về đến Trạm thu phí Mũi Tàu (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Cách mạng tháng 8 từ TUA 18 về đến Trạm thu phí Mũi Tàu (Thuận An) - Nhà máy bia Bến Thành - Nhánh 2 (Thuận An) - Khu vực dọc hai bên QL13 từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Bưu điện Vĩnh Phú (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

17:00:00

18:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ Ngã 4 Cầu ông Bố về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) - KCN Việt Hương Khu C (Thuận An) - Khu vực bên phải đường ĐT 743C từ trạm 110kV Đồng An về Ngã 4 Cầu Ông Bố (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty Cơ điện STI (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ ngã tư 22/12 về đến Trường THCS Trí Đức (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty sữa Cô gái Hà Lan (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty Phi Mã phường Thuận Giao (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

17:00:00

18:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ Ngã 4 Cầu ông Bố về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) - KCN Việt Hương Khu C (Thuận An) - Khu vực bên phải đường ĐT 743C từ trạm 110kV Đồng An về Ngã 4 Cầu Ông Bố (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty Cơ điện STI (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ ngã tư 22/12 về đến Trường THCS Trí Đức (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty sữa Cô gái Hà Lan (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty Phi Mã phường Thuận Giao (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

17:00:00

18:00:00

- Khu vực dọc theo đường Cách mạng tháng 8 từ Cầu Cây Trâm về đến TUA 18 (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Nguyễn Trãi phường Lái Thiêu (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Nguyễn Văn Tiết phường Lái Thiêu (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

17:00:00

18:00:00

- Khu vực dọc theo đường Nguyễn Văn Tiết phường Lái Thiêu (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

18:00:00

19:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ Ngã 4 Cầu ông Bố về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) - KCN Việt Hương Khu C (Thuận An) - Khu vực bên phải đường ĐT 743C từ trạm 110kV Đồng An về Ngã 4 Cầu Ông Bố (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty Cơ điện STI (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ ngã tư 22/12 về đến Trường THCS Trí Đức (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty sữa Cô gái Hà Lan (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty Phi Mã phường Thuận Giao (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Điện Lực Thuận An

17/06/2023

18:00:00

19:00:00

- Khu vực bên phải QL13 từ Ngã 4 Cầu ông Bố về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) - KCN Việt Hương Khu C (Thuận An) - Khu vực bên phải đường ĐT 743C từ trạm 110kV Đồng An về Ngã 4 Cầu Ông Bố (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty Cơ điện STI (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ ngã tư 22/12 về đến Trường THCS Trí Đức (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty sữa Cô gái Hà Lan (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường vào Công ty Phi Mã phường Thuận Giao (Thuận An)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

 Thành phố Thủ Dầu Một  

ĐIỆN LỰC

NGÀY

THỜI GIAN

TỪ

THỜI GIAN

ĐẾN

KHU VỰC

LÝ DO

Điện lực Thủ Dầu Một

12/06/2023

08:00:00

14:00:00

- Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Hòa Thạnh 3, phường Phú Hòa (TDM).

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

Điện lực Thủ Dầu Một

13/06/2023

07:00:00

17:00:00

- Khu vực đường ĐX 071 lưới hạ thế thuộc trạm Ấp 4 Định Hòa, phường Định Hòa (TDM).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Thủ Dầu Một

13/06/2023

13:00:00

16:30:00

- Khu vực hẻm 264 đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Thị Minh Khai 7, phường Phú Hòa (TDM).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Thủ Dầu Một

14/06/2023

09:00:00

13:00:00

- Khu vực đường khu Quy Hoạch Nhà Nước, phường Định Hòa (TDM)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Thủ Dầu Một

15/06/2023

06:30:00

18:00:00

- Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh từ ngã 3 Cầu Trắng đến ngã 4 Cây Me, đường Bùi Ngọc Thu từ ngã 4 Cây Điệp đến chợ Bưng Cầu các trạm: Gỗ Thành Thái, Nhà Nghĩ Thanh Thảo, Nước Đá Nghĩa Lý, XD Bảo Trang, Karaoke Ngân Hà, Châu Hải Phong, Karaoke YuM, phường Hiệp An phường Tân An, phường Hiệp An- Khu vực đường Phan Đăng Lưu từ ngã 4 Vỏ Cái đến Đình Bến Thế, đường Huỳnh Thị Hiếu, đường Giao thông nông thôn, các trạm Mạnh Cường Phát, Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, Cty TNHH Giai Mỹ, Minh Hiển, Cty Phúc Cường, UBND phường Tân An, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An (TDM) - Khu vực đường Bùi Ngọc Thu từ ngã 4 Cây Điệp đến chợ Bưng cầu, phường Tương Bình Hiệp, các trạm: Cty Nguyên Nguyên, Cty Nguyên Nguyên 2, Cty Đăng Nguyên, Châu Hải Phong, phường Hiệp An, phường Tân An (TDM). - Khu vực đường Bùi Ngọc Thu từ ngã 3 Chợ Cũ đến Đình Bưng Cầu, phường Hiệp An, phường Tương Bình Hiệp.(TDM)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Thủ Dầu Một

15/06/2023

06:30:00

18:00:00

- Khu vực đường Bùi Ngọc Thu từ ngã 3 Chợ Cũ đến Đình Bưng Cầu, phường Hiệp An, phường Tương Bình Hiệp.(TDM) - Khu vực 2 bên đường Hồ Văn Cống, đường Lê Chí Dân, đường Lê Văn Tách, đường Hố Trầu, đường Bùi Ngọc Thu, đường Giao thông-nông thôn, các Trường TH Tương Bình Hiệp, Trường THCS Tương Bình Hiệp, Thiên Hồng, DNTN sắt An Bình, Sông Quê, Nội thất Nhàn Phát- Khu vực đường Lê Văn Tách, đường Bùi Ngọc Thu, đường Hồ Văn Cống từ ngã 3 Suối Giữa đến ngã 3 Sở Gà, các trạm Bệnh viện Á Châu, Bệnh viện Vạn Phúc, Gốm Anh Tuấn, phường Tân An, phường Hiệp An, phường Tương Bình Hiệp.(TDM)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Thủ Dầu Một

16/06/2023

08:00:00

13:30:00

- Khu vực đường Trần Ngọc Lên lưới hạ thế thuộc trạm Y tế Định Hòa, phường Định Hòa (TDM).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Thủ Dầu Một

16/06/2023

08:00:00

13:30:00

- Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy hẻm 220 lưới hạ thế thuộc trạm Khu 7 Phú Lợi 2, phường Phú Lợi (TDM).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thị xã Bến Cát 

ĐIỆN LỰC

NGÀY

THỜI GIAN

TỪ

THỜI GIAN

ĐẾN

KHU VỰC

LÝ DO

Điện lực Bến Cát

11/06/2023

07:30:00

16:30:00

Khu vựcnhánh rẽ SUP0R VN (T2) (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

11/06/2023

07:30:00

16:30:00

Khu vực nhánh rẽ SUP0R VN (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

11/06/2023

07:30:00

16:30:00

Khu vực khách hàng cty kun yang (Bến Cát)

Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng

Điện lực Bến Cát

11/06/2023

07:30:00

16:30:00

Khu vực khách hàng cty V-EIKOU (Bến Cát)

Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng

Điện lực Bến Cát

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực trạm Bang Thái (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực trạm TNA (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

11/06/2023

08:00:00

15:00:00

Khu vực khách hàng cty YOSHITA VN (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực khách hàng cty NIIMI VN (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

12/06/2023

07:30:00

13:00:00

-Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường thuộc nhánh rẽ Cây Thị, KDC Ấp 5B Thới Hòa, thuộc phường Thới Hòa (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

12/06/2023

13:30:00

17:00:00

-Khu vực khách hàng: Trạm 4 MP1 MR (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

13/06/2023

07:30:00

12:30:00

-Khu vực khách hàng: trạm 130 Cầu Đò (Bến Cát)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cát

13/06/2023

13:30:00

17:00:00

-Khu vực khách hàng: trạm 126 Cầu Đò (Bến Cát)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cát

14/06/2023

07:30:00

16:30:00

-Khu vực khách hàng: trạm Ấp 3 Phú An 3 (Bến Cát)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cát

15/06/2023

07:30:00

12:30:00

-Khu vực khách hàng: Trạm 81B/09 An Tây - Bàu Tây (Bến Cát)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cát

15/06/2023

13:30:00

17:00:00

-Khu vực khách hàng: Trạm Bưng Đào 1 (Bến Cát)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cát

16/06/2023

06:00:00

07:00:00

-Khu vực khách hàng: Khách hàng dọc bên trái đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến ngã 4 Cầu Tây, Ecolaike (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

16/06/2023

06:00:00

07:00:00

-Khu vực khách hàng: Khách hàng dọc bên phải đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KCN Mỹ Phước 3 (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

16/06/2023

06:00:00

19:00:00

-Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KDL Đại Nam (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

16/06/2023

06:00:00

19:00:00

-Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KDL Đại Nam (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

16/06/2023

06:00:00

19:00:00

-Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KDL Đại Nam (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

16/06/2023

06:00:00

19:00:00

-Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KDL Đại Nam (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

16/06/2023

06:00:00

19:00:00

-Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KDL Đại Nam (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

16/06/2023

06:00:00

19:00:00

-Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KDL Đại Nam (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

16/06/2023

18:00:00

19:00:00

-Khu vực khách hàng: Khách hàng dọc bên trái đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến ngã 4 Cầu Tây, Ecolaike (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Bến Cát

16/06/2023

18:00:00

19:00:00

-Khu vực khách hàng: Khách hàng dọc bên phải đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KCN Mỹ Phước 3 (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Thị trấn Dầu Tiếng 

ĐIỆN LỰC

NGÀY

THỜI GIAN

TỪ

THỜI GIAN

ĐẾN

KHU VỰC

LÝ DO

Điện Lực Dầu Tiếng

12/06/2023

08:00:00

14:00:00

TBA Cầu Thị Tính ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Dầu Tiếng

12/06/2023

08:00:00

14:00:00

TBA Ấp 2 Minh Tân ấp Tân Phú xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Dầu Tiếng

13/06/2023

08:00:00

14:00:00

Ấp Yên Ngựa xã Định Thành, ấp Đồng Sầm, Đồng Sến, Bàu Dầu An Thới xã Định An, ấp Tân Định, Tân Tiến, Tân Đức, Tân Phú xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Dầu Tiếng

14/06/2023

08:00:00

12:00:00

TBA Ấp 10A Thanh Tuyền ấp Bưng Còng xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Dầu Tiếng

14/06/2023

08:00:00

12:00:00

TBA Bưng Còng 4 ấp Bưng Còng xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Dầu Tiếng

14/06/2023

08:00:00

14:00:00

TBA NT Trần Văn Lưu ấp An Phước, Chiến Thắng xã Định An (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Dầu Tiếng

15/06/2023

08:00:00

12:00:00

TBA Trầu Dục ấp Phú Bình xã An Lập (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Dầu Tiếng

15/06/2023

08:00:00

12:00:00

TBA Ấp Rạch Đá ấp Rạch Đá xã Định Thành (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Dầu Tiếng

15/06/2023

13:00:00

17:00:00

TBA Khu Phố 2-1 khu phố 2 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Dầu Tiếng

15/06/2023

13:00:00

17:00:00

TBA Vành Đai 46 khu phố 4B, 5 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Dầu Tiếng

16/06/2023

08:00:00

12:00:00

TBA Trần Văn Lưu 56 ấp An Phước, Chiến Thắng xã Định An (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Dầu Tiếng

16/06/2023

13:00:00

17:00:00

TBA Trần Văn Lưu 67 ấp An Phước, Chiến Thắng xã Định An (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thành phố Tân Uyên 

ĐIỆN LỰC

NGÀY

THỜI GIAN

TỪ

THỜI GIAN

ĐẾN

KHU VỰC

LÝ DO

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Công ty TNHH Poong In Vina (Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Cơ Sở Võ Thị Ngọc (Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Công ty Quang Phúc T7 (Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Cty TNHH bao bì Trường Tín Phát (Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Cty TNHH MTV Quang Phúc (trạm 4) (Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực NT Đỗ Văn Chén, NT Nguyễn Thị Thu ( Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực CTY TNHH Wealgate VN ( Tân Uyên) ( Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực NT Phương Nam ( Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Cty Cổ phần Siêu Cường (Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Cty TNHH Đại Lợi T4 (Tân Uyên)

Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Cty TNHH SX CBG Hải Thành 3 (Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Cty TNHH SX CBG Hải Thành 3 T2 (Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Cty TNHH CBG Hải Thành, Cty TNHH CBG Hải Thành 2 (Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Cty TNHH CBG Hải Thành T2 (Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Nhà trọ Mai Công Tiến (Thuận An)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực HKD Mai Công Tiến T2 (Thuận An)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện Lực Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

16:00:00

Khu vực Cty CP DV ĐT Nam Sơn Bình Dương (Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Trung Tâm (Phú Chánh, Tân Uyên)  

ĐIỆN LỰC

NGÀY

THỜI GIAN

TỪ

THỜI GIAN

ĐẾN

KHU VỰC

LÝ DO

Điện lực Trung Tâm

11/06/2023

08:00:00

17:00:00

Cty DDK

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trung Tâm

11/06/2023

08:00:00

17:00:00

Cty DDK

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trung Tâm

14/06/2023

07:00:00

17:00:00

- Khu vực Đường số 2, 3 và đường N3-ST3 thuộc KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân-Tp. Thủ Dầu Một-Bình Dương.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 Huyện Bắc Tân Uyên 

ĐIỆN LỰC

NGÀY

THỜI GIAN

TỪ

THỜI GIAN

ĐẾN

KHU VỰC

LÝ DO

Điện Lực Bắc Tân Uyên

11/06/2023

08:00:00

14:00:00

Lưới hạ áp trạm Mỹ Lộc 1 (huyện Bắc Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Bắc Tân Uyên

13/06/2023

08:00:00

14:30:00

Từ ngã ba Cây Trắc Trắc dọc đường DH 436 tới Bưng Lương, nhà may Nhôm Tiến Đạt (nhà Ông Tám Định) huyện Bắc Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Bắc Tân Uyên

14/06/2023

08:00:00

16:30:00

Từ chợ mới Tân Thành dọc đường DT 746 tới trường Cai Nghiện Tan Định, từ ngã ba Tân Định dọc đường DT 746 tới nhà thờ Kim Bảng Hiếu Liêm.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Bắc Tân Uyên

14/06/2023

08:00:00

08:30:00

Từ ngã ba Hiếu Liêm dọc đường DT 746 tới nhà máy Đường (nhà VH Hiếu Liêm)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Bắc Tân Uyên

14/06/2023

16:00:00

16:30:00

Từ ngã ba Hiếu Liêm dọc đường DT 746 tới nhà máy Đường (nhà VH Hiếu Liêm)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Bắc Tân Uyên

16/06/2023

08:00:00

16:30:00

Từ ngã ba DH 411 với đường Đất Cuốc 01 dọc đường đất Cuốc 01 tới trang trại Nguyễn Thị Đoàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Bắc Tân Uyên

16/06/2023

08:00:00

16:30:00

Khu Công nghiệp đất Cuốc B, xã Đất Cuốc huyện Bắc Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Bắc Tân Uyên

16/06/2023

08:00:00

16:30:00

Từ ngã ba DH 411 với đường Đất Cuốc 01 dọc đường đất Cuốc 01 tới trang trại Nguyễn Thị Đoàn, huyện Bắc Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

 

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ