• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên minh HTX Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Thời sự 19/01/2019 19:14

(Tổ Quốc) – Chiều 19/1, Liên minh HTX Việt Nam đã long trọng tiến hành lễ kỷ niệm 25 ngày thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tham dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Liên minh HTX Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh 1.

Liên minh HTX Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất chio tập thể, ban lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã khái quát lại chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của Liên minh HTX Việt Nam.

Theo đó, Liên minh HTX Viêt Nam ra đời trên cơ sở yêu cầu đổi mới của đất nước nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, khu vực HTX đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới và những khó khăn, thách thức to lớn trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước. Mô hình các tổ chức đại diện và hỗ trợ khu vực HTX trước đó như Ban Quản lý HTX mua bán Việt Nam, Liên hiệp HTX tiểu thủ công nghiệp Trung ương, Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh không còn phù hợp với yêu cầu và thực tiễn. Theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, tháng 10/1993, Đại hội đại biểu Hội đồng các HTX Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức và Hội đồng Liên minh HTX Việt Nam (nay là Liên minh HTX Việt Nam) được thành lập với chức năng đại diện và hỗ trợ cho hoạt động của các HTX trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

25 năm qua, Liên minh HTX Việt Nam đã trải qua 05 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc lịch sử đánh dấu sự phát triển của kinh tế tập thể, HTX về tổ chức, hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhiều tổ chức HTX quốc tế, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt: tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 25 năm qua, khu vực kinh tế tập thể, kinh tế HTX tiếp tục phát triển, hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Đến cuối năm 2018, cả nước có 22.456 HTX, 74 liên hiệp HTX, 103.435 tổ hợp tác, gấp 2 lần so với năm 1993. Nhiều HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, có chuyển biến về quy mô, công nghệ, năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ và thành viên. Hình thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng liên doanh, liên kết được nhiều nơi triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực, đặc biệt là các HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hoạt động có hiệu quả. Xuất hiện nhiều HTX điển hình tiên tiến, sản xuất, kinh doanh giỏi với hình thức phong phú, đa dạng ở các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và phát triển kinh tế nhanh, bền vững của đất nước.

Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định, làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ và cung ứng các dịch vụ cho HTX; tham gia, phối hợp có hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác và HTX.

Hiện tại đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phấn đấu để đến 2030 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại. Kinh tế tập thể và khu vực HTX sẽ đứng trước những cơ hội, thách thức đan xen, đòi hỏi hệ thống LMHTXVN cần đổi mới toàn diện, đồng bộ về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao. Xây dựng và phát triển LMHTXVN thực sự là tổ chức của các HTX, được hình thành từ HTX cơ sở trở lên, theo đúng những giá trị, nguyên tắc HTX, mọi hoạt động của Liên minh phải hướng vào đáp ứng những nhu cầu phát triển của các HTX thành viên theo nguyên tắc có tính chiến lược: "phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, bền vững; xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam với tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả", Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Liên minh HTX Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh 3.

Liên minh HTX Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh 4.

Liên minh HTX Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh 5.

Vi Phong - Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ