• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một số vấn đề lý luận- thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thời sự 23/06/2021 16:30

(Tổ Quốc) - Sáng 23/6, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm với đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiên cứu xây dựng Báo cáo tư vấn "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Để có căn cứ, cơ sở khoa học xây dựng Báo cáo tư vấn, tiếp theo cuộc tọa đàm với các chuyên gia, sáng 23/6, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tọa đàm với đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.

Một số vấn đề lý luận- thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo cuộc tọa đàm.

Tọa đàm tập trung vào các vấn đề: Một số vấn đề lý luận-thực tiễn mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; hệ quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; các kiến nghị, đề xuất.

Sau phát biểu chỉ đạo, định hướng nội dung cuộc tọa đàm của ông Nguyễn Xuân Thắng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã phát biểu tập trung vào các nội dung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; xây dựng Đảng về tổ chức, đạo đức và cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gắn với công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, chống tham nhũng và tiêu cực; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng...

Các đại biểu đã phân tích, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trao đổi về những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, những nội dung công việc còn hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. Từ tình hình thực tế đó, các đại biểu đã đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp, yêu cầu nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết trong công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới./.


Hồng Hà (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ