• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm 2019: Giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài.

Thời sự 11/12/2018 14:28

(Tổ Quốc) - Quốc hội cũng giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách.


Năm 2019: Giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài. - Ảnh 1.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ban hành văn bản số 2580/TTKQH-TT về việc công bố 4 Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Trong đó, theo Nghị quyết số 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.300 tỷ đồng; Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng; Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 209.500 tỷ đồng, tương đương 3,4%GDP; Bội chi ngân sách địa phương là 12.500 tỷ đồng, tương đương 0,2%GDP.

Theo Nghị quyết, tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng.

Quốc hội cho phép sử dụng 10.380 tỷ đồng kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017 để xử lý cho các nhiệm vụ: bù giảm thu cân đối ngân sách trung ương là 5.894 tỷ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương là 2.815 tỷ đồng; hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thực hiện chính sách tiền lương là 1.671 tỷ đồng. Số kinh phí này quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2017.

Quốc hội cũng giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

"Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm", Nghị quyết nêu rõ.

Cùng với đó, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, kết nối thông suốt, đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Rà soát lại các chương trình mục tiêu để bãi bỏ các nội dung chồng chéo, kém hiệu quả.

Tăng cường quản lý, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, đặc biệt là quản lý chặt chẽ về suất vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm quy định về việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai…

Nguồn: PLXH

NỔI BẬT TRANG CHỦ