• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại A Lưới

Văn hoá 17/11/2023 11:11

(Tổ Quốc) - Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện A Lưới đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng tôn vinh các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Nội dung trên được đưa ra tại lớp Tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vừa qua tại huyện A Lưới.

Theo đó, lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11. Tham dự tập huấn, các học viên đã được phổ biến các chủ trương, chính sách và pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa; phương pháp nhận diện và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa; kinh nghiệm xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng và tổ chức học tập kinh nghiệm tại một số điểm di tích trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại A Lưới - Ảnh 1.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Cụ thể, học viên đã được nghe các báo cáo viên phổ biến, tuyên truyền 4 chuyên đề: Một số chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở; Một số chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch. Vai trò của pháp luật trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác giữ vững an ninh, trật tự xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển điểm đến du lịch; Thực trạng phát triển văn hóa du lịch cộng đồng, định hướng phát triển văn hóa du lịch cộng đồng trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thông qua lớp tập huấn lần này, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và huyện A Lưới nói riêng; cung cấp cho các học viên một số chủ trương, chính sách mới, một số thay đổi trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Đặc biệt, hội nghị tập huấn giúp học viên nhận diện rõ hơn các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc trên địa bàn tỉnh, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, các học viên sẽ có thêm kiến thức để phục vụ công tác bảo tồn, phát huy di sản tại địa phương.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại A Lưới - Ảnh 2.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

A Lưới là huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi hội tụ những sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số như Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu, Pa Hy. Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện A Lưới đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng tôn vinh các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Qua đó, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các địa phương trong tỉnh; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đồng bào các dân tộc thiểu số phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, lễ hội, các hoạt động nghiên cứu khoa học, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho văn hóa các dân tộc phát triển, xây dựng nền văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Thế Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ