• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất

Văn hoá 26/12/2022 19:47

(Tổ Quốc) - Chiều 26/12, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ phát động giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch”. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Trưởng BTC Giải chủ trì Lễ phát động.

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch" nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác văn hoá, thể thao và du lịch. Đồng thời, phát hiện những điển hình tiên tiến trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch; cổ vũ, động viên cán bộ toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch. Đây cũng là cơ hội để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất - Ảnh 1.

Quang cảnh Lễ phát động

Ông Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Phó Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch" cho biết: Giải sẽ tuyển chọn và trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh về người thật, việc thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội… với một trong các nội dung trọng tâm:

Việc triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp; vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực trạng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và giải pháp hoàn thiện.

Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình từ Trung ương đến địa phương.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất - Ảnh 2.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát động Giải

Những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người như: Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Hướng đến 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam; Định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng là xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người gắn với việc phát huy, gìn giữ hệ giá trị gia đình.

Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa trong dư luận và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch được đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình…

Các tác phẩm dự giải được thể hiện bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) thuộc bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp)... được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, báo ảnh kể từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 15/6/2023.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất - Ảnh 3.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Lễ phát động

BTC không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ, công bố ở các thời điểm khác nhau, không có tên loạt bài. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tiểu phẩm, truyện ngắn, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh) và đang có tranh chấp về bản quyền.

Tác phẩm dự giải phải bảo đảm tính chân thực, người thật, việc thật, sự kiện thật có tính chính xác, khách quan. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác đổi mới, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

Về cơ cấu giải thưởng sẽ có 3 giải đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao. Giải cá nhân gồm 01 giải Nhất, 03 giải Nhì; 05 giải Ba ; 10 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí.

Phát biểu và phát động Giải, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết: Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; với tinh thần "Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến", ngay từ đầu năm 2022, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phát động và triển khai chủ đề công tác năm "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".

Tinh thần đó đã được lan tỏa sâu rộng, tạo động lực cho Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều thành tựu nổi bật mang tính bước ngoặt trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, những thành tựu Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ban, Bộ, ngành Trung ương; sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ làm văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn quốc; sự hỗ trợ hiệu quả từ các cơ quan thông tấn báo chí; sự phối hợp, đồng hành đầy nhiệt huyết, tâm huyết của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong suốt thời gia qua.

Thứ trưởng cho biết: Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch" sẽ là hoạt động thường niên của Ngành VHTTDL, được phát động và tổ chức từ năm 2022, trao Giải lần thứ nhất vào năm 2023 (nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - 28/8).

Phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất - Ảnh 4.

Quang cảnh Lễ phát động

"Thông qua Giải nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác văn hoá, thể thao và du lịch. Đồng thời, phát hiện những điển hình tiên tiến trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch; cổ vũ, động viên cán bộ toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch. Đây cũng là cơ hội để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch"- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Thứ trưởng yêu cầu: Để mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Giải báo chí được lan tỏa, Bộ VHTTDL trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên quan tâm, tổ chức sản xuất, xuất bản những tác phẩm báo chí tập trung vào một số nội dung trọng tâm đã nêu trong Thể lệ cuộc thi. Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình...

"Bộ VHTTDL mong các ban, bộ, ngành Trung ương; các địa phương, đơn vị; đặc biệt các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành, lan tỏa, động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, hội viên, đoàn viên, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia tuyên truyền, gửi tác phẩm tham dự, góp phần tạo nên thành công cho Giải"- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chia sẻ./.


Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ