• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không phiến diện, cực đoan, duy ý chí

Thời sự 26/10/2019 16:54

(Tổ Quốc) - "Chúng ta nên tập trung làm rõ hơn 10 mối quan hệ này để thống nhất trong nhận thức và thực hiện nhuần nhuyễn trong thực tiễn trên tinh thần không phiến diện, cực đoan, duy ý chí".

Sáng 26/10, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), GS.TS Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội thảo khoa học với chủ đề: "Đại học Kinh tế quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng: Lựa chọn để phát triển".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không phiến diện, cực đoan, duy ý chí - Ảnh 1.

GS.TS Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội thảo - Ảnh Thành Chung

Tại hội thảo này, nhiều ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế đều khẳng định chủ trương phát triển nhanh và bền vững từ Đại hội Đảng lần thứ XII vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng hội nhập kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, cần phải có cách làm sáng tạo, bám sát thực tiễn để giải quyết những vấn đề phát sinh trong điều kiện của chúng ta hiện nay, chứ chứ không phải sao chép mô hình, giải pháp từ bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Về vai trò của doanh nghiệp, các chuyên gia cũng đề nghị cần tiếp tục đánh giá đúng vai trò của họ và cần thể hiện trong từng chính sách cụ thể...

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao các phát biểu, tổng kết về việc thực hiện Chiến lược kinh tế xã hội 2011- 2020 và đề xuất của Trường Đọc Kinh tế quốc dân, các chuyên gia kinh tế về hướng đi trong Chiến lược 10 năm tới của đất nước và tầm nhìn tới năm 2045.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không phiến diện, cực đoan, duy ý chí - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng cùng các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế tham dự hội thảo - Ảnh Thành Chung.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng tình với quan điểm của nhiều nhà khoa học rằng Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi chứ không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới.

Để làm tốt điều này, Phó Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Kinh tế quốc dân cùng các nhà khoa học tập trung nghiên cứu rõ 8 mối quan hệ lớn trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) gồm: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Bên cạnh 8 mối quan hệ lớn này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị cần làm rõ thêm 2 mối quan hệ khác, đó là quan hệ giữa Nhà nước với thị trường và xã hội; mối quan hệ giữa mở rộng dân chủ đi liền với kỷ cương xã hội.

“Chúng ta nên tập trung làm rõ hơn 10 mối quan hệ này để thống nhất trong nhận thức và thực hiện nhuần nhuyễn trong thực tiễn trên tinh thần không phiến diện, cực đoan, duy ý chí”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.

Về định hướng phát triển đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia cần làm rõ Việt Nam nên tiếp tục đi theo con đường trở thành một nước công nghiệp hay trở thành một nước phát triển, ở mức độ trung bình cao hay trung bình thấp,...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến đóng góp rộng rãi của các chuyên gia kinh tế, các tổ chức kinh tế quốc tế,... để góp phần xây dựng và hoàn thiện tốt nhất văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII./.

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ