• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Ra mắt mô hình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền"

Văn hoá 17/10/2023 16:46

(Tổ Quốc) - Ngày 17/10, Sở Văn hoá và Thể thao (Sở VH-TT) Quảng Bình đã tổ chức Lễ phát động xây dựng mô hình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Hạt nhân của xã hội chính là gia đình - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ phát động xây dựng mô hình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trong những năm qua, Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình đã triển khai công tác gia đình với nhiều phong trào thi đua hướng vào các mục tiêu chăm lo đời sống cho Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Những hành động cụ thể để chăm lo, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ; nuôi dạy con cái trong gia đình luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp chú trọng triển khai thực hiện.

Việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình; công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam ngày càng được đẩy mạnh.

Hạt nhân của xã hội chính là gia đình - Ảnh 2.

Ông Mai Xuân Thành, Phó giám đốc Sở VH-TT Quảng Bình mong muốn sau lễ phát động này các địa phương trong toàn tỉnh sẽ triển khai và xây dựng nhiều mô hình kiểu mẫu, thiết thực và hữu ích trong cuộc sống

Với việc triển khai mô hình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" là tập hợp các gia đình trong cộng đồng dân cư tham gia sinh hoạt, cùng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về đời sống gia đình; vai trò, trách nhiệm giáo dục các thành viên trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác gia đình; chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình; góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hướng tới giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình.

Hạt nhân của xã hội chính là gia đình - Ảnh 3.

Lễ ra mắt mô hình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền"

Ông Mai Xuân Thành, Phó giám đốc Sở VH-TT Quảng Bình cho biết: Đặc biệt ở mô hình này chính là việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phong tục, tập quán tốt đẹp và vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong gia đình góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Có thể thấy rằng, quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt.

Ngày nay, sự giao lưu, hội nhập quốc tế đã đem đến cho xã hội nói chung, gia đình Việt Nam nói riêng nhiều cơ hội, có điều kiện phát triển kinh tế, giao lưu hội nhập với các nền văn hóa tiên tiến, văn minh. Song, bên cạnh đó, quá trình hội nhập cũng nảy sinh nhiều vấn đề tác động đến đời sống gia đình, ảnh hưởng đến nền nếp, gia phong, đạo đức của gia đình truyền thống Việt Nam.

Hạt nhân của xã hội chính là gia đình - Ảnh 4.

Một tiểu phẩm nói về câu chuyện gia đình thời hiện đại và mong muốn những điều tốt đẹp của ông bà, cha mẹ đối với con, cháu trong gia đình mình.

"Mô hình này sẽ được triển khai rộng rãi khắp toàn tỉnh và chúng tôi mong rằng các mô hình phải hoạt động có hiệu quả, thiết thực nhằm đảm bảo cho gia đình có một môi trường lành mạnh, kính trên, nhường dưới; giữ gìn thuần phong, mỹ tục, hòa thuận, hạnh phúc và tiến bộ; mang lại những kết quả thiết thực trong gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình Việt Nam để triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo"… -ông Mai Xuân Thành khẳng định.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ